Promocija knjige “Kratki spojevi u elektroenergetskim mrežama”

Promocija knjige “kratki spojevi u elektroenergetskim mrežama”Fakultet elektrotehnike, računalstva i informacijskih tehnologija Osijek Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek organizira online promociju novog udžbenika “Kratki spojevi u elektroenergetskim mrežama” (autori prof. dr. sc. Lajos Józsa, izv. prof. dr. sc. Krešimir Fekete i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Glavaš) koja će se održati 4. svibnja 2022. u 14h preko…

Zanimljivosti iz područja gradnje

Posebne uzance u građenju U službenom listu Republike Hrvatske, Narodnim novinama, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca objavili su Posebne uzance o građenju.kojima se uređuju odnosi između naručitelja i izvođača (ugovaratelji) koji su ugovorno povezani u poslovima građenja.. Više o tome na poveznici NN br 137/2021. ——————————————————————————————— Digitalni priručnik “Zakon o gradnji-plus”, Autor dr.…

Stručna radionica: Sustavi strukturnog (generičkog) kabliranja – III dio: Kabliranje poslovnih zgrada zgradama prema HRN EN 50173-2- SSK3

Datum: 25. studenog 2021.
mr. sc. Miljenko Dimitrijević, dipl. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 1.400,00 kn, za članove 1.000,00 kn
Broj školskih sati: 8
Školski sati: 6 iz područje struke i 2 školska sata iz tehničke regulative
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu

ŠTO JE TEHNIKA, A ŠTO TEHNOLOGIJA

Tehnika (grč. τέχνη, umijeće, vještina) skup je svih oruđa i znanja proizvodnje koja su se historijski razvijala i koja čovjeku omogućuju djelovanje na prirodu u svrhu prilagodbe prirodnih resursa svojim potrebama. U širem smislu riječi ona obuhvaća sve vrste tvorevina koje su rezultat ljudskih aktivnosti, uključivo građevine, strojeve, instalacije, uređaje, oružja, materije, sirovine i dr, kao i načine njihove izgradnje, izrade, obrade ili prerade. Uključeni su i…

Suvremeni trendovi ICT-a

Suvremeni tehnološki trendovi u domeni informatičkih i komunikacijskih tehnologija (ICT-u) Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT) uzbudljivo je i dinamično područje, koje je podložno stalnim inovacijama, evolucijom postojećih koncepata i tehnologija, ali i pojavom novih tehnologija te ponekad sasvim novih i neočekivanih načina upotrebe.. Europska organizacija za normizaciju u telekomunikacijama, radioemisijama i ostalim elektroničkim komunikacijskim mrežama…