Dr. sc. Ljupko Teklić, d.i.e.; Dr. sc. Goran Levačić, d.i.e.

Redovna cijena

Cijena za članove

broj akademskih sati

Školski sati: 7 iz elektrotehnike

NAMJENA STRUČNOG SEMINARA

Seminar je namijenjen stručnjacima koji sudjeluju u izradi razvojnih planova te svim ostalim stručnjacima koje zanima potencijalna primjena novih tehnoloških rješenja

SAŽETAK SEMINARA PO TEMAMA

  • Nacionalna i europska zakonska regulativa vezana za izradu desetogodišnjih razvojnih planova prijenosne elektroenergetske mreže  Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: HOPS) je prema Zakonu o energiji (NN 120/2012, 14/2014, 95/2015, 102/2015, 68/2018), energetski subjekt odgovoran za upravljanje, pogon i vođenje, održavanje, razvoj i izgradnju prijenosne elektroenergetske mreže. Temeljem Zakona o tržištu električne energije (NN 111/2021.), HOPS je kao vlasnik prijenosne mreže 110 kV do 400 kV, dužan izraditi i donijeti na temelju  odobrenje Hrvatske energetske regulatorne agencije (u daljnjem tekstu: HERA), desetogodišnje, trogodišnje i jednogodišnje investicijske planove razvoja prijenosne mreže.HOPS je član Europske mreže operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (engl. European Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E) u sklopu kojeg sudjeluje u izradi europskog desetogodišnjeg plana razvoja (engl Ten Year Network Development Plan), koji sukladno Uredbi (EU) 714/2009 podliježe odobrenju Agencije za suradnju energetskih regulatora (engl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER).Također, HOPS je član Udruženja mediteranskih operatora prijenosnog sustava za električnu energiju (engl. Association of the Mediterranean Transmission System Operators – Med-TSO), u sklopu kojeg sudjeluje u izradi mediteranskog desetogodišnjeg plana razvoja. Postupak izrade nacionalnih i europskih desetogodišnjih razvojnih planova prijenosne elektroenergetske mrežeS obzirom na navedenu zakonsku regulativu, detaljnije je objašnjena procedura izrade desetgodišnjih planova razvoja, dan osvrt na periodičnost izrade istih itd. Izradi desetogodišnjih planova razvoja prethode brojne aktivnosti, pri čemu je potrebno istaknuti dodatne studije i analize (primjerice studije mogućnosti integracije sunčanih elektrana na prijenosnoj mreži, analize troškova i koristi pojedinih velikih investicijskih projekata, studija sigurnosti napajanja hrvatskih otoka električnom energijom, primjena kriterija i metodologije za revitalizaciju transformatorskih stanica, prijenosnih vodova i za zamjenu energetskih i mrežnih transformatora, studija razvoja prijenosne mreže na određenim područjima itd.).Poseban osvrt dan je na opširnu proceduru izrade europskih desetgodišnjih planova razvoja. Sadržaj desetogodišnjih razvojnih planova prijenosne elektroenergetske mrežeS obzirom Općeniti sadržaj desetgodišnjih planova razvoja obuhvaća: temeljne odrednice pri izradi istih, tehničke karakteristike prijenosne mreže, ulazne podatke i pretpostavke, plan razvoja i izgradnje objekata u srednjoročnom te dugoročnom razdoblju, revitalizaciju prijenosne mreže, usklađenost s europskim planovima razvoja, provođenje mjera energetske učinkovitosti te procjena investicijskih ulaganja.Europski desetgodišnji planovi razvoja uključuju izradu zasebnih dokumenta kao što su regionalni investicijski planovi, osvrt na europsku mrežu 2040. godine te fokus na zasebne potrebe sustava u određenim europskim regijama itd. Nova tehnološka rješenja u domeni razvoja i planiranja prijenosne elektroenergetske mrežeNove tehnologije u izgradnji prijenosne mreže je poželjno primijeniti radi poboljšanja tehničkih karakteristika mreže, ukoliko je to ekonomski opravdano. U pojedinim slučajevima će radi prostornih ograničenja i problema u pronalaženju novih trasa za vodove biti potrebno primijeniti i skuplja rješenja, no isto ne treba biti pravilo već izbor samo u slučaju nepremostivih poteškoća vezanih za okoliš, odnosno pridobivanja potrebnih dozvola. Primjene novih tehnologija će biti nužne za ostvarenje ciljeva EU za elektroenergetske sustave s visokim udjelom proizvedene energije iz obnovljivih izvora energije.Poseban osvrt dan je na sljedeće tehnologije, o kojima će se u budućnosti sve više pričati u kontekstu planiranja i razvoja prijenosne mreže: sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona (engl. High-voltage direct current – HVDC), FACTS uređaji (engl. Flexible AC Transmission System), spremnici električne energije, pametne mreže, visokotemperaturni vodiči malog provjesa (engl. High Temperature Low Sag Conductor – HTLS) itd. 

Kotizacija

Kotizacija po sudioniku iznosi 180 € (za članove EDZ-a 140 €).

Kotizacija uključuje stručna predavanja, stručne materijale,  potvrdu s pripadajućim brojem bodova,  kave i sokove u pauzi te  ručak.

Ako se želite prijaviti, molimo ispunite i pošaljite prijavnicu

[]
1 Step 1
Prijavnica za seminar/stručnu radionicu
Jeste li član EDZ-a?odaberite
Zaposlen u
Tvrtka je član EDZ-a?odaberite
Izjava o privatnosti: Suglasan sam da EDZ, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 ( Uredba), koristi moje osobne podatke samo u svrhu slanja informacija na moju adresu elektroničke pošte. Navedeni podaci moraju biti registrirani u bazi podataka EDZ-a, a prikupljeni osobni podaci ne smiju se dostavljati trećim osobama niti se komercijalno koristiti od trećih strana ni unutar niti izvan Republike Hrvatske.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Prijavu sudionika za stručni seminar obvezno poslati na adresu organizatora na jedan od ovih načina:

  • online prijavnicom
  • putem e-pošte na: nada@edz.hr

Opće informacije:
EDZ – tajništvo
Nada Menzidžić
tel: 091 60 56 779
E-pošta: nada@edz.hr

Mjesto održavanja: Hotel Laguna, Kranjčevićeva 29, Zagreb