CA – Stručni seminar: Pregled, ispitivanje i izvješćivanje o stanju sigurnosti električnih NN električnih instalacija svih tipova prema normama iz niza HRN HD 60364 i HRN EN 61557

Datum: 15. ožujka 2024.
dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 190,00 €, a za članove EDZ-a 150,00 €
Broj sati: 7
Školski sati: 5 sati iz područja struke i 2 sata iz tehničke regulative
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu

B – Stručni seminar: Spremnici električne energije na tržištu električne energije u EU – renesansa i prodor novih tehnologija – SEETEE

Datum: 5. ožujka 2024.
Mr. sc. Mladen Žunec, dipl. ing. el.
Mjesto: Zagreb, HIS, Berislavićeva 6
Cijena: 210,00 €, za članove EDZ-a 150,00 €
Broj školskih sati: 8
Školski sati: 7 iz područja struke i 1 sat iz tehničke regulative
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu

AB -Stručna radionica: FOTONAPONSKE ELEKTRANE: praktična mjerenja, ispitivanje i održavanje FNE

Datum: 27. veljače 2024. – termin popunjen. Novi termin: 11. lipnja 2024.
Marijan Mustač, mag. ing. el.
Mjesto: Zagreb, Ulica Hrvatskog proljeća 34/II
Cijena: 210,00 €, za članove EDZ-a: 150,00 €
Broj školskih sati: 8
Školski sati: 8 sati iz područja struke
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu