ŠTO JE TEHNIKA, A ŠTO TEHNOLOGIJA

Tehnika (grč. τέχνη, umijeće, vještina) skup je svih oruđa i znanja proizvodnje koja su se historijski razvijala i koja čovjeku omogućuju djelovanje na prirodu u svrhu prilagodbe prirodnih resursa svojim potrebama. U širem smislu riječi ona obuhvaća sve vrste tvorevina koje su rezultat ljudskih aktivnosti, uključivo građevine, strojeve, instalacije, uređaje, oružja, materije, sirovine i dr, kao i načine njihove izgradnje, izrade, obrade ili prerade. Uključeni su i…

Suvremeni trendovi ICT-a

Suvremeni tehnološki trendovi u domeni informatičkih i komunikacijskih tehnologija (ICT-u) Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT) uzbudljivo je i dinamično područje, koje je podložno stalnim inovacijama, evolucijom postojećih koncepata i tehnologija, ali i pojavom novih tehnologija te ponekad sasvim novih i neočekivanih načina upotrebe.. Europska organizacija za normizaciju u telekomunikacijama, radioemisijama i ostalim elektroničkim komunikacijskim mrežama…

ŠTO JE ELEKTROTEHNIKA I KOJA SU JOJ GLAVNA PODRUČJA

Elektrotehnika je primijenjena znanost čije je polje istraživanja teorija i praksa proizvodnje, prijenosa i uporabe električne energije (izvor Wikipedija). Elektrotehnika kakvu danas poznajemo ima duboke korijene u elektromagnetizmu koji je neodvojivi dio fizike. U samim početcima elektrotehnika se dijelila na područje “jake” i “slabe” struje. Brzim razvojem elektrotehnike unutar sveprisutnog znanstvenog i tehnološkog napretka, u elektrotehnici…

Naputak HKIE-a o poslovima stručnog nadzora i ispitivanja na gradnji

Na temelju članka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike Upravni odbor Hrvatske komore inženjera elektrotehnike je na 30. sjednici održanoj 27. svibnja 2021. donio odluku kojom se donosi   Naputak Hrvatske komore inženjere elektrotehnike o obavljanju poslova stručnoga nadzora građenja i poslova ispitivanja na istoj građevini Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, obzirom da se na gradilištu…

Sigurnosni rizici na internetu

Sigurnosni rizici na internetuKOJE SE INFORMACIJE SMATRA POVJERLJIVIM? Ako se radi o sigurnosti, zaštita povjerljivih podataka ima visoki prioritet. Povjerljivost znači da neovlaštene strane nikad ne mogu biti u mogućnosti dobiti uvid u privatne podatke. Povjerljivi podaci moraju biti dostupni samo onima koji su ovlašteni za pregled osjetljivih podataka. Povjerljivi podaci, između ostalog, za korisnike…