Mi, članovi Elektrotehničkog društva Zagreb, uviđajući važnost i značenje naše struke i srodnih struka koje zastupamo i koje utječu na kvalitetu života u nas i općenito u zemlji i svijetu, te prihvaćajući osobnu obvezu naše struke u službi našim članovima i društvu, obvezujemo se poštivati najviša etička načela i kolegijalno se ponašati, te prihvaćamo:

 

 • Da ćemo širiti i unaprjeđivati razumijevanje tehnike i tehnologije, njihovih primjena ali i potencijalnih posljedica za okolicu i zdravlje
 • Da ćemo održavati i unaprjeđivati naše stručne kompetencije samo na temelju  stručnih i znanstvenih kvalifikacija, iskustva te primjera iz dobre prakse
 • Da ćemo tražiti i prihvatiti poštenu ocjenu stručnih i znanstvenih radova u smislu ispravljanja pogrešaka i uvažavati u što većoj mjeri doprinose drugih
 • Da ćemo se ponašati pošteno i realistično pri davanju kritika i ocjena temeljeći ih na raspoloživim istinitim podacima
 • Da ćemo se odgovorno ponašati pri donošenju odluka glede sigurnosti, zdravlja i dobrobiti cjelokupne zajednice i isključiti čimbenike koji bi mogli u javnosti izazvati krivu sliku o našoj struci i našoj ulozi u društvu
 • Da ćemo se ponašati demokratski, kulturno i pošteno prema kolegama i profesionalnim osobama koje rade u Društvu, kao i pri donošenju raznih odluka
 • Da ćemo unaprjeđivati demokratski, kulturni, kolegijalni i prijateljski dijalog u Društvu i s drugim stručnim organizacijama koje rade na dobrobit naše struke
 • Da ćemo poštivati sve članove Društva i druge ljude te da ih nećemo obezvrjeđivati na temelju rase, religije, spola, invalidnosti, starosti, nacionalne pripadnosti, seksualne orijentacije i slično
 • Da nećemo vrijeđati druge, njihovu imovinu, reputaciju, privatnost ili profesiju na temelju lažnih ili zlobnih navoda
 • Da ćemo izbjegavati bilo koje stvarne ili moguće sukobe interesa uvijek i na svakom mjestu, a također upozoriti društvo, ako takvu situaciju ustanovimo
 • Da nećemo činiti prekršajna ili kriminalna djela bilo koje vrste
 • Da ćemo pomoći kolegama i suradnicima u društvenom radu i podržavati ih da se drže ovih etičkih načela i Statuta EDZ-a.

 

Za teže primjere nepridržavanja ovih etičkih načela vrijede sankcije prema Odjeljku III. Statuta EDZ-a.