Redovna cijena

Cijena za članove

broj akademskih sati

Akademski sati - Elektrotehnika

Marijan Mustač, mag. ing. el.

Datum seminara: 12. veljače 2020. Mjesto: HIS, Zagreb, Berislavićeva 6.

NAMJENA STRUČNOG SEMINARA

Seminar je namijenjen svim korisnicima koji se bave problematikom ispitivanja stanja izolacije VN i SN primarne opreme.

Prvenstveno onima koji su zainteresirani za nove metode ispitivanja izolacije.

Namijenjen je stručnjacima koji se bave održavanjem, postavljanjem i projektiranjem VN i SN primarne opreme.

Nezaobilazan je vlasnicima VN primarne opreme (HOPS i HEP), kao i vlasnicima SN primarne opreme (HEP, Industrija).

Dio seminara o sustavima kontinuiranog monitoringa PDa biti će izuzetno zanimljiv projektantima VN i SN postrojenja.

Namijenjen je i  izvoditeljima, inspekcijama i investitorima koji primjenom PDa mogu vršiti ispitivanje kvalitete npr. polaganja kabela ili instalacije GISa.

SAŽETAK SEMINARA

Parcijalna izbijanja (Partial Discharge – PD) su se od sredine prošlog stoljeća koristila kako bi se ustanovilo stanje izolacije uglavnom generatora. Pojavom XLPE kao izolacijskog materijala za kabele PD je dobio snažan zamah u smislu razvoja tehnologije za ispitivanje izolacije parcijalnim pražnjenjima. Seminar govori o posljednjim dostignućima u svijetu PDa po pitanju offline i online ispitivanja gotovo svih tipova primarne opreme – Generatora, Motora, GISova, VN i SN kabela, SN ćelija.

 

Seminar je planiran da obradi prvo teoriju parcijalnih izbijanja, samo mehaniku razvoja ovog simptoma degradacije izolacije. Uz nastajanje seminar će se baviti metodama akvizicije (tipovi senzora) parcijalnih izbijanja te načinom prezentacije dobivenih mjerenja (PRPD). Govoriti će se o metodi filtriranja signala koji pojednostavljuju interpretiranje dobivenih rezultata jer odvajaju izvore PDa (TF mapa). Seminar će također obraditi niz primjera ispitivanja na VN i SN kabelima, generatorima, GISovima i transformatorima. Zaključno će se predstaviti sustavi kontinuiranog nadzora (online monitoring systems) parcijalnih izbijanja.

LITERATURA:

Prezentacije predavanja.

Kotizacija

Kotizacija po sudioniku iznosi 1.400,00 kn (za članove EDZ-a 1.050,00 kn).

Kotizacija uključuje stručna predavanja, stručne materijale,  potvrdu s pripadajućim brojem bodova,  kave i sokove u pauzi te  ručak.

Preuzmite letak

Ako se želite prijaviti, molimo ispunite i pošaljite prijavnicu

[]
1 Step 1
Prijavnica za seminar/stručnu radionicu
Titula
Jeste li član EDZ-a?odaberite
Zaposlen u
Tvrtka je član EDZ-a?odaberite
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Prijavu sudionika za stručni seminar obvezno poslati na adresu organizatora na jedan od ovih načina:

  • online prijavnicom
  • putem e-pošte na: biserka@edz.hr
  • telefaksom: 01 481 4344
  • poštom na adresu:
    Elektrotehničko društvo Zagreb
    Berislavićeva 6, Zagreb

Opće informacije:
EDZ – tajništvo
Biserka Kosorčić
tel: 01 4872 504
e-pošta: biserka@edz.hr

Mjesto održavanja

HIS, Zagreb, Berislavićeva 6 .