Redovna cijena

Cijena za članove

broj akademskih sati

Akademski sati - Elektrotehnika

Marijan Mustač, mag. ing. el.; Andrej Šepčić, dipl. ing. el.

Datum seminara: ODGOĐENO .

NAMJENA STRUČNOG SEMINARA

Seminar je namijenjen svim korisnicima koji se bave problematikom ispitivanja stanja izolacije VN i SN primarne opreme.

Prvenstveno osobama zainteresiranim za nove metode ispitivanja izolacije.

Namijenjen je stručnjacima koji se bave održavanjem, postavljanjem i projektiranjem VN i SN primarne opreme.

Nezaobilazan je vlasnicima VN primarne opreme (HOPS i HEP), kao i vlasnicima SN primarne opreme (HEP, Industrija).

Dio seminara o sustavima kontinuiranog monitoringa PD-a bit će izuzetno zanimljiv projektantima VN i SN postrojenja.

Namijenjen je i izvoditeljima, inspekcijama i investitorima koji primjenom PD-a mogu ispitivati kvalitetu npr. polaganja kabela ili instalacije GIS-a.

SAŽETAK SEMINARA

Parcijalna izbijanja (Partial Discharge – PD) su se od sredine prošlog stoljeća koristila kako bi se ustanovilo stanje izolacije, uglavnom generatora. Pojavom XLPE kao izolacijskog materijala za kabele PD je dobio snažan zamah pri razvoju tehnologije za ispitivanje izolacije parcijalnim izbijanjima. Na seminaru se govori o posljednjim dostignućima u svijetu PD-a u vezi off-line i on-line ispitivanja gotovo svih tipova primarne opreme – generatora, motora, GIS-ova, VN i SN kabela, SN ćelija.

 

Na seminaru se planira obraditi najprije teoriju parcijalnih izbijanja, uglavnom mehaniku razvoja tog simptoma degradacije izolacije. Uz nastajanje te pojave, seminar će se baviti metodama akvizicije (tipovi senzora) parcijalnih izbijanja te načinom prezentacije dobivenih mjerenja (PRPD). Govoriti će se o metodi filtriranja signala koji pojednostavljuju interpretiranje dobivenih rezultata jer odvajaju izvore PD-a (TF mapa). Na seminaru će se također obraditi niz primjera ispitivanja na VN i SN kabelima, generatorima, GIS-ovima i transformatorima. Zaključno će se predstaviti sustavi kontinuiranog nadzora (online monitoring systems) parcijalnih izbijanja.

LITERATURA:

Prezentacije predavanja.

Kotizacija

Kotizacija po sudioniku iznosi 1.400,00 kn (za članove EDZ-a 1.050,00 kn).

Kotizacija uključuje stručna predavanja, stručne materijale,  potvrdu s pripadajućim brojem bodova, kave i sokove u pauzi te  ručak.

Prijavu sudionika za stručni seminar obvezno poslati na adresu organizatora na jedan od ovih načina:

  • online prijavnicom
  • putem e-pošte na: biserka@edz.hr
  • poštom na adresu:
    Elektrotehničko društvo Zagreb
    Berislavićeva 6, Zagreb

Opće informacije:
EDZ – tajništvo
Biserka Kosorčić
tel: 091 191 53 76
e-pošta: biserka@edz.hr

Mjesto održavanja

HIS, Zagreb, Berislavićeva 6 .