Sadržaji koji ne spadaju pod nijednu drugu kategoriju

Stručni seminar: Pregled, ispitivanje i izvješćivanje o stanju sigurnosti NN električnih instalacija svih tipova prema normama iz niza HRN HD 60364 I HRN EN 61557

Datum: 12. studeni 2020.
dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 1.350,00 kn, za članove 1.050,00 kn
Broj sati: 7
Školski sati: 7 sati iz područja struke
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu

Stručni seminar: Nova zakonska regulativa za priključenje korisnika mreže na elektroenergetski sustav uz detaljnu razradu tehničkih uvjeta priključenja

Datum: 23. listopada 2020.
Igor Šumonja, dipl. ing. el.; Ljupko Teklić, dipl. ing. el.
Mjesto: HOTEL LAGUNA, Kranjčevićeva 29, Zagreb
Cijena: 1.400,00 kn, za članove 1.000,00 kn
Broj sati: 8
Bodovi: Elektrotehnika: 8
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu