Elektrotehničko društvo Zagreb

Elektrotehničko društvo Zagreb je osnovano 1953. godine u Zagrebu, te od tada neprekidno djeluje.

EDZ je društvo osnovano u cilju promicanja, razvitka i unapređenja elektrotehničke struke u gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj. Svrha društva je okupljanje stručnjaka elektrostruke, svih profila, elektro-inženjera, elektrotehničara, elektromontera, studenata elektrotehnike, umirovljenika elektrotehničke struke, kao i građana drugih specijalnosti, koji su voljni raditi na uzdizanju stručne razine, promicanju novih saznanja, razvitku i unapređivanju svih grana elektrotehnike.

Svrha društva je:

Stručno

uzdizanje i informiranje o suvremenim tehničkim i znanstvenim dostrignućima na polju elektrotehnike, putem glasila EDZ, skripta, priručnika, zbornika, naučnih radova, tehničkih propisa i ostalih edicija.

Stvaranje

društvene klime i jačanje uloge struke prilikom prihvaćanja novih, prvenstveno vlastitih, tehnoloških rješenja uz maksimalno motiviranje i sudjelovanje domaćih stvaralačih potencijala.

Praćenje

razvoja tehnike i tehnologije.

Skrb

o ekologiji i zaštiti okoliša, posebno uz pitanja vezana za elektrotehničku struku.

Suradnja

s privrednim, znanstveno prosvjetnim i drugim udruženjima i organizacijama u svrhu rješavanja gospodarskih, stručno-tehničkih i obrazovnih problema

Organizacija

stručnih predavanja, javnih rasprava, seminara, savjetovanja, simpozija, te stručnih posjeta u zemlji i svijetu

Suradnja

i učlanjenje Društva u srodna društva i organizacije u zemlji i svijetu

Skrb

o članovima, njihovu društvenu životu i zbližavanju
0
članova
0
Objavljenih radova
0
Održanih predavanja