Stručni seminar: Nova zakonska regulativa za priključenje korisnika mreže na elektroenergetski sustav uz detaljnu razradu tehničkih uvjeta priključenja

Datum: 22. listopada 2021.
Igor Šumonja, dipl. ing. el.; dr. sc. Ljupko Teklić, dipl. ing. el.
Mjesto: HOTEL LAGUNA, Kranjčevićeva 29, Zagreb
Cijena: 1.400,00 kn, za članove 1.000,00 kn
Broj sati: 7
Školski sati: Elektrotehnika: 7
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu

Stručni seminar: Tehnička dijagnostika i monitoring u industriji – planiranje i održavanje proizvodnih i drugih sustava (postrojenja) i instalacija – TDMI

Datum: 10.12.2020.
dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 1350 kn, za članove 1050 kn
Broj sati: 7
Bodovi: 2 školska sata iz GTR-a, 5 školskih sati iz elektrotehničke struke.
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu