Organizacija EDZ-a

Elektrotehničko društvo Zagreb (EDZ) sastoji se od Skupštine (koju čine svi članovi Društva), Predsjedništva, Upravnog odbora, Nadzornog odbora te Poslovnog tajništva.

Za pitanja koja se tiču organizacije rada u Društvu mogu se osnivati razna povjerenstva, kao što je, primjerice, Povjerenstvo za stručno usavršavanje, te razne radne i stručne skupine.

Raspodjela društvenoga rada, bilo da se radi o povjerenstvima, stručnim odborima ili individualnim zadacima, jedan je od načina kako se rad Društva može unapređivati.

Važnu kariku u suradnji s individualnim i podupirućim članovima te općenito radu našeg Društva, čini naša  Biblioteka koja se dijeli na dva podizbornika: Tiskana i digitalna izdanja te e-biblioteka. 

U izborniku Tiskana i digitalna izdanja (stručne knjige i članci) prikazana su razna izdanja objavljena uz podršku ili suradnju izdavača i autora s EDZ-om. Naručiti  koju od tih knjiga ili članaka možete putem Narudžbenice za knjige (tiskana i digitalna izdanja).

U izborniku e-biblioteka se skupljaju i stavljaju na raspolaganje individualnim članovima društva zbornici radova s EDZ-ovih savjetovanja i simpozija u posljednjih pet do šest godina, te druga elektronička izdanja i sadržaji razvrstani po područjima struke. Time se članovima na pristupačan način omogućuje čitanje ili preuzimanje potrebnih stručnih ili znanstvenih radova. Autori ili prevodioci tih sadržaja obvezno mogu biti samo članovi EDZ-a.

Sastav organizacije

  • Skupština
  • Predsjedništvo
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Poslovno tajništvo