Sadržaji koji ne spadaju pod nijednu drugu kategoriju

Stručni seminar: Nova zakonska regulativa za priključenje korisnika mreže na elektroenergetski sustav uz detaljnu razradu tehničkih uvjeta priključenja

Datum: 26. ožujka 2021.
Igor Šumonja, dipl. ing. el.; Ljupko Teklić, dipl. ing. el.
Mjesto: HOTEL LAGUNA, Kranjčevićeva 29, Zagreb
Cijena: 1.400,00 kn, za članove 1.000,00 kn
Broj sati: 7
Školski sati: Elektrotehnika: 7
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu

Stručni seminar: Spremnici električne energije na tržištu električne energije u EU – renesansa i prodor novih tehnologija – SEETEE

Datum: 15. ožujka 2021.
Mr. sc. Mladen Žunec, dipl. ing. el.
Mjesto: Zagreb, HIS, Berislavićeva 6
Cijena: 1.400,00 kn, za članove 1.000,00 kn
Broj školskih sati: 8
Školski sati: 7 iz područja struke i 1 sat iz tehničke regulative
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu