Redovna cijena

Cijena za članove

broj školskih sati struke

Školski sati iz tehničke regulative

Zrinko Šimunić, dipl. ing. el., Domagoj Dupor, dipl. ing. el.

Datum seminara: 26. ožujka 2024. Mjesto: Zagreb, HIS, Berislavićeva 6

UVOD

Ideja za ovaj seminar nastala je radi toga jer specifično područje projektiranja rasvjete, osim na stručnim skupovima kao što su Planiranje i projektiranje, Elektrotehnički simpozij (oba u organizaciji EDZ-a), odnosno na Danima inženjera elektrotehnike (HKIE) nije  bilo  zastupljeno – a znamo da je rasvjeta dio gotovo svakog elektroprojekta. Zato smo i htjeli obraditi ona područja rasvjeta koja se najčešće dio elektroprojekta, odnosno elektrotehničke instalacije.

Rasvjetna instalacija uvijek ima dva aspekta – funkcionalni, dakle strogo tehnički, i onaj umjetnički, estetski.

Nigdje se u elektrotehnici, tako kao u području rasvjete, ne dodiruju arhitektura, urbanizam, likovne umjetnosti i tehnika. To rasvjetu čini posebno kreativnim područjem ljudskog stvaralaštva – kako za projektante rasvjete, tako i za dizajnere, odnosno konstruktore svjetiljaka i rasvjetnih sustava.

SADRŽAJ SEMINARA

1. AMBIJENTALNA RASVJETA

Ugođaj u prostoru (funkcionalnosti rasvjetne instalacije, vidljivost, izbjegavanje blještanja, boja svjetla i sl.).

2. RASVJETA RADNOG MJESTA

Kakva treba biti električna rasvjeta radnog mjesta, odnosno rasvjeta vidnih zadataka u širem smislu („task lighting“) – kako sa stanovišta  dobrog viđenja, tako i sa stanovišta sigurnosti i zdravlja ljudi koji sudjeluju u radnom procesu. Nakon  toga  u predavanju se obrađuju svjetlotehnički parametri rasvjete prostora

Korištene norme:

Rasvjeta radnih prostora u interijeru HRN EN 12464-1

Rasvjeta radnih prostora u eksterijeru HRN EN 12462-2

3. SUSTAVI UPRAVLJANJA  UNUTARNJOM RASVJETOM

Lokalni sustavi upravljanja

 • Upravljačke mreže, odnosno periferni sustavi upravljanja (FieldBUS)
 • Centralni nadzorni upravljački sustav (CNUS ili, na engleskom BMS: Building Management System)

4. NUŽNA RASVJETA I SIGURNOSNA RASVJETA I PROJEKTIRANJE

Nužna rasvjeta služi u slučaju nestanka opće rasvjete, požara ili kvara na opremi i napaja se iz baterija ili diesel agregata. pa je za svakog projektanta elektro-instalacija nužno poznavanje zahtjeva, normi, sustava i načina projektiranja

Sigurnosna rasvjeta je podvrsta nužne rasvjete i služi za osvjetljavanje evakuacijskih putova i zatvorenih i velikih otvorenih prostora za siguran izlaz za sprječavanje panike kad nestane napajanje opće rasvjete i napaja se iz baterija.

 • osnove projektiranja nužne i sigurnosne rasvjete
 • tipovi svjetiljaka
 • proces projektiranja
 • Usporedba NFPA i HR EN 1838, označavanje svjetiljaka
 • norme i upravljanje nužnom rasvjetom

5. RASVJETA SPORTSKIH TERENA

Rasvjeta sportskih terena, unutarnjih i vanjskih. specifičnosti pravilne rasvjete sportskih terena  s osvrtom na europske i svjetske norme, odnosno preporuke. Numeričke metode proračuna rasvijetljenosti i proračun faktora blještanja. Osim toga, u predavanju se obrađuju i metode mjerenja horizontalne i vertikalne rasvijetljenosti sportskih terena.

6. RASVJETA PROMETNICA

Rasvjeta prometnica za promet ljudi, vozila i životinja. Pravila projektiranja rasvjete i kriteriji ocjenjivanja kvalitete rasvjete raznih tipova prometnica: cesta, pješačkih ili biciklističkih prijelaza, raskrižja, mostova, zrakoplovnih pista i stajanki, brodska pristaništa

7. SUSTAVI UPRAVLJANJA VANJSKOM RASVJETOM

Pregled danas korištenih sustava, kako za svjetiljke s izvorima na izboj, tako i najnovije generacije svjetiljaka sa svijetlećim diodama – LED. Osim pregleda korištenih sustava – autori na osnovu realiziranih projekata prenose iskustva u korištenju pojedinih sustava. Obrađuju se i koncept „Smart City“, odnosno  dosadašnja iskustva u povezivanju sustava rasvjete s ostalim sustavima “pametnog” grada.

SIGURNOSNA RASVJETA – NORME I PROPISI:

 • HRN EN 1838:2013 Svjetlo i rasvjeta – Nužna rasvjeta
 • HRN EN 60598-2-22:2008 Svjetiljke za nužnu rasvjetu
 • HRN EN 50171:2008 Centralni sustavi napajanja
 • HRN EN 50172:2008 Sustavi rasvjete izlaza u nuždi
 • HRN HD 60364-5-56 Niskonaponske električne instalacije – Dio 5-56: Odabir i ugradnja električne opreme – Instalacije za sigurnosne svrhe
 • HRN EN ISO 7010 Grafički simboli — Boje i znakovi sigurnosti – Registrirani znakovi sigurnosti
 • ISO 3864 Grafički simboli – Sigurnosne boje i sigurnosni znakovi
 • HRN EN 62034:2018 Automatski ispitni sustavi za rasvjetu za slučaj opasnosti koja se napaja baterijama
 • NN 100/1999 Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata

OPĆA RASVJETA – NORME:

 • Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 1. dio: Unutrašnji radni prostori
  (EN 12464-1:2021) HRN EN 12464-1
 • Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 2. dio: Vanjski radni prostori
  (EN 12464-2:2014) HRN EN 12464-2
 • Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta sportskih objekata (EN 12193:2018) HRN EN 12193
 • Energetska svojstva zgrade – Energetski zahtjevi za rasvjetu
  – 1. dio: Specifikacije, Modul M9 (EN 15193-1:2017) HRN EN 15193-1:2017
 • Cestovna rasvjeta – 1. dio: Smjernice za odabir razreda rasvjete
  (CEN/TR 13201-1:2014) HRN EN 13201-1:2014
 • Cestovna rasvjeta – 2. dio: Zahtijevana svojstva
  (EN 13201-2:2015) HRN EN 13201-3:2015
 • Cestovna rasvjeta – 3. dio: Proračun svojstava
  (EN 13201-3:2015) HRN EN 13201-3:2015
 • Cestovna rasvjeta – 4. dio: Metode mjerenja svojstava rasvjete
  (EN 13201-4:2015) HRN EN 13201-4:2015
 • Cestovna rasvjeta – 5. dio: Pokazatelji energetskih svojstava
  (EN 13201-5:2015) HRN EN 13201-5: 2015

OPĆA RASVJETA – PROPISI:

 • NN 100/1999 Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata
 • NN 105/2020 (25.9.2020.), Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada
 • Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja – NN 14/19 na snazi od 01.04.2019.
 • Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima NN 128/2020 (20.11.2020.)
 • Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete NN 22/2023
 • Pravilnik o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša

Kotizacija po sudioniku iznosi

190,00 €

140,00 € za članove EDZ-a.

Ako se želite prijaviti, molimo ispunite i pošaljite prijavnicu

[]
1 Step 1
Prijavnica za seminar/stručnu radionicu
Jeste li član EDZ-a?odaberite
Zaposlen u
Tvrtka je član EDZ-a?odaberite
Izjava o privatnosti: Suglasan sam da EDZ, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 ( Uredba), koristi moje osobne podatke samo u svrhu slanja informacija na moju adresu elektroničke pošte. Navedeni podaci moraju biti registrirani u bazi podataka EDZ-a, a prikupljeni osobni podaci ne smiju se dostavljati trećim osobama niti se komercijalno koristiti od trećih strana ni unutar niti izvan Republike Hrvatske.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Prijavu sudionika za stručni seminar obvezno poslati na adresu organizatora na jedan od ovih načina:

 • online prijavnicom
 • putem e-pošte na: nada@edz.hr

Opće informacije:
Nada Menzildžić
EDZ – tajništvo
Mob.: 091 6056 779
e-pošta: nada@edz.hr

Mjesto održavanja

Zagreb, Berislavićeva 6