Sadržaji koji ne spadaju pod nijednu drugu kategoriju

Stručni seminar: Nova zakonska regulativa za priključenje korisnika mreže na elektroenergetski sustav uz detaljnu razradu tehničkih uvjeta priključenja

Datum: 26. veljače 2020.
Igor Šumonja, dipl. ing. el.; Ljupko Teklić, dipl. ing. el.
Mjesto: HIS, Zagreb, Berislavićeva 6
Cijena: 1.400,00 kn, za članove 1.000,00 kn
Broj sati: 8
Bodovi: Elektrotehnika: 8
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu