Redovna cijena

Cijena za članove

broj školskih sati iz struke

Školski sati iz tehničke regulative

Krešimir Žeravica, mag. ing. el.

Datum seminara: 29. veljače 2024. Mjesto: ONLINE

TEMATIKA STRUČNOG SEMINARA

U današnjem vremenu sve smo više izloženi izvorima umjetnog svjetla. Svjetlo sa svojim karakteristikama ima snažno djelovanje na naše zdravlje i na svijeta oko nas. Jedan od načina da budemo sigurni da rasvjetna tijela ne utječu negativno na životni bioritam je da izvršimo određena mjerenja.

U seminaru će se obraditi sljedeće teme:

  • Uvodni dio u kojem ćemo spomenuti prirodu svjetla, kako utječe na ljudsko oko i fotometrijske veličine koje možemo mjeriti,
  • Zahtjeve pravilnika u RH koji definiraju obaveze za mjerenje fotometrijskih veličina svjetline i rasvijetljenosti. Također zahtjeve normi ”HRN EN 13201-4 Cestovna rasvjeta”, ”HRN EN 12464-2 Rasvjeta radnih mjesta” i ”ISO/IEC 19476 Karakteristike performansi mjerača rasvijetljenosti i mjerača svjetline”. Obaviti ćemo osvrt na sve zahtjeve bilo da se radi o mjerenju cestovne rasvjete, unutrašnjih ili vanjskih radnih mjesta, parkirališta, tunelske rasvjete, unutrašnje i vanjske rasvjete i slično.
  • Primjeri opreme renomiranih proizvođača koji zadovoljavaju tehničke zahtjeve za navedena mjerenja i njihove specifikacije.

KOTIZACIJA

Po sudioniku iznosi 205,00 €, a za članove EDZ-a: 145,00 €.

Napomena:

Stručni seminar  će  održati u najavljenom terminu online ukoliko bude prijavljeno manje od 8 polaznika.

Ako se želite prijaviti, molimo ispunite i pošaljite prijavnicu

[]
1 Step 1
Prijavnica za seminar/stručnu radionicu
Jeste li član EDZ-a?odaberite
Zaposlen u
Tvrtka je član EDZ-a?odaberite
Izjava o privatnosti: Suglasan sam da EDZ, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 ( Uredba), koristi moje osobne podatke samo u svrhu slanja informacija na moju adresu elektroničke pošte. Navedeni podaci moraju biti registrirani u bazi podataka EDZ-a, a prikupljeni osobni podaci ne smiju se dostavljati trećim osobama niti se komercijalno koristiti od trećih strana ni unutar niti izvan Republike Hrvatske.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Prijavu sudionika za stručni seminar obvezno poslati na adresu organizatora na jedan od ovih načina:

  • online prijavnicom
  • putem e-pošte na: nada@edz.hr

Opće informacije:
Nada Menzildžić
EDZ – tajništvo
Mob.: 091 6056 779
e-pošta: nada@edz.hr

Mjesto održavanja

Zagreb, Berislavićeva 6