Sadržaji koji ne spadaju pod nijednu drugu kategoriju

Stručni seminar: Pregled, ispitivanje i izvješćivanje o stanju sigurnosti NN električnih instalacija svih tipova prema normama iz niza HRN HD 60364 I HRN EN 61557

Datum: 12. studenoga 2020.
dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 1.350,00 kn, za članove 1.050,00 kn
Broj sati: 7
Školski sati: 7 sati iz područja struke
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu