Sadržaji koji ne spadaju pod nijednu drugu kategoriju

Stručni seminar: Pregled, ispitivanje i izvješćivanje o stanju sigurnosti električnih NN instalacija svih tipova prema normama iz niza HRN HD 60364 i HRN EN 61557

Datum: 17. studenog 2023.
dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 180,00 € / 1.356,21 kn, za članove EDZ-a 140,00 € / 1.054,83 kn
Broj sati: 7
Školski sati: 5 sati iz područja struke i 2 sata iz tehničke regulative
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu

Stručni seminar: Spremnici električne energije na tržištu električne energije u EU – renesansa i prodor novih tehnologija – SEETEE

Datum: 24. listopada 2023.
Mr. sc. Mladen Žunec, dipl. ing. el.
Mjesto: Zagreb, HIS, Berislavićeva 6
Cijena: 210,00 € / 1.582,24 kn, za članove 150,00 € / 1.130.17 kn
Broj školskih sati: 8
Školski sati: 7 iz područja struke i 1 sat iz tehničke regulative
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu

Stručni seminar: Tehnička dijagnostika, monitoring i održavanje u industriji i šire – održavanje proizvodnih i drugih sustava i instalacija – TDMI

Datum: 24. 11.2023.
dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 180 €, za članove 140 €
Broj sati: 7
Bodovi: 2 školska sata iz GTR-a, 5 školskih sati iz elektrotehničke struke.
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informa prijavnicu