Sadržaji koji ne spadaju pod nijednu drugu kategoriju

Stručni seminar: Tehnička dijagnostika i monitoring u industriji – planiranje i održavanje proizvodnih i drugih sustava (postrojenja) i instalacija – TDMI

Datum: 10.12.2020.
dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 1350 kn, za članove 1050 kn
Broj sati: 7
Bodovi: 2 školska sata iz GTR-a, 5 školskih sati iz elektrotehničke struke.
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu

Stručni seminar: Energetska učinkovitost suvremenih (NN) električnih instalacija prema normama HRN HD 60364-8-1 i HRN HD 60364-8-2 – EUSEI

Datum: 1. listopada 2020.
dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing. el.
Mjesto: HIS, Zagreb
Cijena: 1.300,00 kn, za članove 1.050,00 kn
Broj školskih sati: 7
Školski sati: 2 iz područja tehničke regulative i 5 iz stručnog područja elektrotehnike
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu