Stručni seminar: Procjena rizika od udara munje prema 2. izdanju norme HRN EN 62305-2:2013 s pomoću računala – primjeri proračuna – PRUM

Datum: 26. studenoga 2019.
mr. sc. Ernst Mihalek, dipl. ing. el.
Zoran Dumančić, dipl. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 1400 kn, za članove 1000 kn
Broj sati: 8
Bodovi: 8 iz napredne izobrazbe
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu

Stručni seminar: VODIČ KROZ GRADNJU, izmjene i dopune Zakona: Prostorno uređenje, gradnja, djelatnosti i strukovne komore; sudionici u gradnji:primjena propisa gradnje u poslovima gradnje

Datum: 22. listopada 2019.
Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.
Mjesto: HIS, Zagreb, Berislavićeva 6
Cijena: 1.400,00 kn za članove 1.000,00 kn
Broj sati: 8
Akademski sati: 8 iz temeljne izobrzbe
Kliknite na ‘opširnije’, sliku ili naslov za više informacija i prijavnicu