E – Stručni seminar: Načela rada i specijalne primjene beskontaktnog mjerenja temperature, korone i termografije – iskustva i prijedlozi – BMTIK

Datum: 12.04.2024.
dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing. el.
Marijan Mustač, mag. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 180 €, a 140,00 € za članove EDZ-a
Broj sati: 7
Školski sati: Elektrotehnika: 5
Školski sati GTR: 2
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu

CA – Stručni seminar: Pregled, ispitivanje i izvješćivanje o stanju sigurnosti električnih NN električnih instalacija svih tipova prema normama iz niza HRN HD 60364 i HRN EN 61557

Datum: 15. ožujka 2024.
dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 190,00 €, a za članove EDZ-a 150,00 €
Broj sati: 7
Školski sati: 5 sati iz područja struke i 2 sata iz tehničke regulative
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu

B – Stručni seminar: Spremnici električne energije na tržištu električne energije u EU – renesansa i prodor novih tehnologija – SEETEE

Datum: 5. ožujka 2024.
Mr. sc. Mladen Žunec, dipl. ing. el.
Mjesto: Zagreb, HIS, Berislavićeva 6
Cijena: 210,00 €, za članove EDZ-a 150,00 €
Broj školskih sati: 8
Školski sati: 7 iz područja struke i 1 sat iz tehničke regulative
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu