Stručni seminar: Spremnici električne energije na tržištu električne energije u EU – renesansa i prodor novih tehnologija – SEETEE

Datum: 15. ožujka 2021.
Mr. sc. Mladen Žunec, dipl. ing. el.
Mjesto: Zagreb, HIS, Berislavićeva 6
Cijena: 1.400,00 kn, za članove 1.000,00 kn
Broj školskih sati: 8
Školski sati: 7 iz područja struke i 1 sat iz tehničke regulative
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu