Stručni seminar: Procjena rizika od udara munje prema 2. izdanju norme HRN EN 62305-2:2013 s pomoću računala – primjeri proračuna – PRUM

Datum: 19. svibnja 2021.
mr. sc. Ernst Mihalek, dipl. ing. el.
Zoran Dumančić, dipl. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 1.400,00 kn, za članove 1.000,00 kn
Broj školskih sati: 8
Školski sati: 6 iz područja struke i 2 iz tehničke regulative
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu

Stručni seminar: Ispitivanje sigurnosti NN električnih instalacija svih tipova – kvalificirani ispitivač NN el. instalacija

Datum: 13.svibnja 2021.
dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 1.850,00 kn, za članove 1.550,00 kn
Broj sati: 7
Školski sati: 5 sati iz područja struke i 2 sata iz tehničke regulative
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu