PRIPREMNI SEMINARI ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ ELEKTROTEHNIČKE STRUKE, PLAN 2019.

ELEKTROTEHNIČKO DRUŠTVO ZAGREB
Mjesto: HIS, Zagreb, Berislavićeva 6

Termin održavanja Pripremnog seminara do kraja 2019. godine:
– od 25. do 28. studenoga 2019.

Planirani termini pripremnih seminara u 2020.:
– od 24. do 27. 02. 2020.
– od 25. do 28. 05. 2020.
– od 21. do 24. 09. 2020.
– od 23. do 26. 11. 2020.

Cijena: 2950,00 kn, za članove 2150,00 kn