PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ ELEKTROTEHNIČKE STRUKE

ELEKTROTEHNIČKO DRUŠTVO ZAGREB
Pripremni seminari za polaganje stručnog ispita iz elektrotehničke struke održat će se 2023. godine u terminima:
– 27. 02. – 02. 03. 2023.
– 22. 05. – 25. 05.2023.
– 25. 09. – 28. 09. 2023.
– 27. 11..- 30. 11. 2023.
Kotizacija za seminar i literaturu iznosi:
450€ (3.390,52 kn)
330€ (2.486,35 kn) za članove EDZ-a