Stručni seminar: Procedura priključenja korisnika mreže na elektroenergetski sustav sukladno novoj zakonskoj regulativi iz 2021. godine

Datum: 02. 12. 2022.
Igor Šumonja, dipl. ing. el.; dr. sc. Ljupko Teklić, dipl. ing. el.
Mjesto: Zagreb , Hotel Laguna
Cijana: 1.400,00 kn / 185,81 € , za članove 1.000,00 kn / 132,72 €
Broj sati: 7
Školski sati: Elektrotehnika: 7
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu

Stručni seminar: Tehnička dijagnostika, monitoring i održavanje u industriji i šire – održavanje proizvodnih i drugih sustava i instalacija – TDMI

Datum: 24. 11.2022.
dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 1350 kn/ 179,17 €, za članove 1050 kn/ 139,35 €
Broj sati: 7
Bodovi: 2 školska sata iz GTR-a, 5 školskih sati iz elektrotehničke struke.
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu

Stručni seminar: Pregled, ispitivanje i izvješćivanje o stanju sigurnosti električnih NN instalacija svih tipova prema normama HRN HD 60364 i HRN EN 61557

Datum: 17. studenog 2022.
dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 1.350,00 kn / 179,18 € , za članove 1.050,00 kn / 139,36 €
Broj sati: 7
Školski sati: 5 sati iz područja struke i 2 sata iz tehničke regulative
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu

Stručni seminar: Procjena rizika od udara munje prema 2. izdanju norme HRN EN 62305-2:2013 s pomoću računala – primjeri proračuna – PRUM

Datum: 16. studenoga 2022.
mr. sc. Ernst Mihalek, dipl. ing. el., Zoran Dumančić,, dipl. ing. el., prof.
prof. Zoran Dumančić, mag. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 1.400,00 kn / 185,81 € , za članove 1.000,00 kn / 132,72 €
Broj školskih sati: 8
Školski sati: 7 iz područja struke i 1 iz tehničke regulative
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu