Stručni seminar: Spremnici električne energije na tržištu električne energije u EU – renesansa i prodor novih tehnologija – SEETEE

Datum: 18. listopada 2022.
Mr. sc. Mladen Žunec, dipl. ing. el.
Mjesto: Zagreb, HIS, Berislavićeva 6
Cijena: 1.400,00 kn / 185,81 € , za članove 1.000,00 kn / 132,72 €
Broj školskih sati: 8
Školski sati: 7 iz područja struke i 1 sat iz tehničke regulative
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu

Stručni seminar: Voditelj električnih postrojenja i instalacija2 – VEPI2

Datum: 14. listopada 2022.
Alfred Škorjanc, ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 1.400,00 kn / 185,81 €, za članove 1.000,00 kn / 132,72 €
Broj školskih sati: 8
Školski sati: 6 školskih sati iz područje struke, 2 školska sata iz tehničke regulative
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu