Redovna cijena

Cijena za članove

broj školskih sati

Školski sati: 7 iz elektrotehnike

Dr. sc. Ljupko Teklić, d.i.e. i Dr. sc. Goran Levačić, d.i.e.

NAMJENA STRUČNOG SEMINARA

Seminar je namijenjen stručnjacima koji sudjeluju u izradi razvojnih planova te svim ostalim stručnjacima koje zanima potencijalna primjena novih tehnoloških rješenja

SAŽETAK SEMINARA PO TEMAMA

Obnovljivi izvori električne energije u EES RH: sadašnje i buduće stanje

Kratki osvrt na trenutno stanje priključenih obnovljivih izvora električne energije.

HOPS je u posljednjih nekoliko godina zaprimio značajan broj zahtjeva za izgradnju novih planiranih elektrana. Kratki osvrt na trenutno stanje sa zahtijevanima za priključenje novih proizvodnih jedinica.

Kratki osvrt na predviđana priključenja novih proizvodnih jedinica iz obnovljivih izvora prema donesenoj Strategiji energetskog razvoja RH.

 

Nacionalna i europska zakonska regulativa vezana za izradu desetogodišnjih razvojnih planova prijenosne elektroenergetske mreže

Pregled postojeće regulative u Republici Hrvatskoj vezano za izradu nacionalnog  plana razvoja.

HOPS je član Europske mreže operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (engl. European Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E) u sklopu kojeg sudjeluje u izradi europskog desetogodišnjeg plana razvoja, koji sukladno Uredbi (EU) 714/2009 podliježe odobrenju Agencije za suradnju energetskih regulatora.

Također, HOPS je član Udruženja mediteranskih operatora prijenosnog sustava za električnu energiju, u sklopu kojeg sudjeluje u izradi mediteranskog desetogodišnjeg plana razvoja.

 

Implementacija novih tehnologija kroz nacionalne i europske planove razvoja prijenosne elektroenergetske mreže

Prilikom izrade planova razvoja, uslijed postojećih prostornih i tehnoloških ograničenja, u obzir se sve više uzimaju i nova tehnološka rješenja, kojima je moguće bolje iskoristiti postojeću mrežu i povećati raspoložive kapacitete. Posljednjih godina, razvoj mreže je u značajnoj mjeri uvjetovan integracijom obnovljivih izvora energije. Prijenosna mreža koja je inicijalno građena u svrhu opskrbe korisnika mreže danas mora omogućiti prihvat električne energije iz obnovljivih izvora.

Svi operatori prijenosnih sustava na razini EU su suočeni sa istim izazovom, omogućavanje priključenja što većeg broja OIE, uz minimalne investicijske troškove i bolja iskoristivost postojeće mreže. S obzirom na prostorna ograničenja i nemogućnost dobivanja novih koridora za nadzemne vodove u većini članica EU prilikom planiranja potrebno je primijeniti nova tehnološka rješenja i maksimalno iskoristiti postojeću mrežu. Kratki osvrt i pregled aktualnih nacionalnih i europskih planova razvoja prijenosne elektroenergetske mreže. Kratki osvrt na značajnije europske i mediteranske infrastrukturne projekte koji omogućuju integraciju obnovljivih izvora električne energije.

 

Nova tehnološka rješenja u domeni razvoja i planiranja prijenosne elektroenergetske mreže

Nove tehnologije u izgradnji prijenosne mreže je poželjno primijeniti radi poboljšanja tehničkih karakteristika mreže, ukoliko je to ekonomski opravdano. U pojedinim slučajevima će radi prostornih ograničenja i problema u pronalaženju novih trasa za vodove biti potrebno primijeniti i skuplja rješenja, no isto ne treba biti pravilo već izbor samo u slučaju nepremostivih poteškoća vezanih za okoliš, odnosno pridobivanja potrebnih dozvola. Primjene novih tehnologija će biti nužne za ostvarenje ciljeva EU za elektroenergetske sustave s visokim udjelom proizvedene energije iz obnovljivih izvora energije.

Poseban osvrt dan je na sljedeće tehnologije, o kojima će se u budućnosti sve više pričati u kontekstu planiranja i razvoja prijenosne mreže: sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona (engl. High-voltage direct current – HVDC), FACTS uređaji (engl. Flexible AC Transmission System), , pametne mreže, visokotemperaturni vodiči malog provjesa (engl. High Temperature Low Sag Conductor – HTLS) itd.

 

Ostala tehnološka rješenja na razini elektroenergetskog sustava

S obzirom na vrlo ambiciozne globalne i europske klimatske ciljeve, te težnje k ugljičnoj neutralnosti u sve kraćem vremenskom periodu, cjelokupni elektroenergetski sustav će se morati transformirati i prilagoditi okolnostima. Za tu prilagodbu, sve veći naglasak će biti na novim tehnologijama i tehnološkim rješenjima. Prije svega to se odnosi na sve veću primjenu tradicionalnih baterijskih sustava za pohranu električne energije. Vezano na njih, tema o kojoj će se sve više govoriti je tzv. „obnovljivi“ tj. „zeleni vodik“, kojeg je moguće dobiti pretvorbom iz viškova električne energije i pohraniti, te kasnije po potrebi koristiti u raznim granama, kao što je primjerice transport itd. Osim toga, punionice za električna vozila će zauzimati sve veći dio u ukupnoj potrošnji, s obzirom da je cilj izgraditi što veći broj punionica s DC punjačima za brzinsko punjenje, što zahtijevaju veću snagu.

 

Kotizacija po sudioniku iznosi 180 €, za članove EDZ-a 140 €).

Kotizacija uključuje stručna predavanja, stručne materijale,  potvrdu s pripadajućim brojem bodova,  kave i sokove u pauzi te  ručak.

Ako se želite prijaviti, molimo ispunite i pošaljite prijavnicu

[]
1 Step 1
Prijavnica za seminar/stručnu radionicu
Jeste li član EDZ-a?odaberite
Zaposlen u
Tvrtka je član EDZ-a?odaberite
Izjava o privatnosti: Suglasan sam da EDZ, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 ( Uredba), koristi moje osobne podatke samo u svrhu slanja informacija na moju adresu elektroničke pošte. Navedeni podaci moraju biti registrirani u bazi podataka EDZ-a, a prikupljeni osobni podaci ne smiju se dostavljati trećim osobama niti se komercijalno koristiti od trećih strana ni unutar niti izvan Republike Hrvatske.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Prijavu sudionika za stručni seminar obvezno poslati na adresu organizatora na jedan od ovih načina:

  • online prijavnicom
  • putem e-pošte na: nada@edz.hr

Opće informacije:
EDZ – tajništvo
Nada Menzidžić
tel: 091 60 56 779
E-pošta: nada@edz.hr

Mjesto održavanja: Hrvatski inženjerski savez, Berislavićeva 6.