OPTIMIRANJE RASPOREDA RAZVODNIH ORMARA I TROŠILA U POSTROJENJIMA

10,00 

Dr. sc. Željko Novinc, die
Digitalno izdanje, 9 stranica, jezik hrvatski

Cijena za članove EDZ-a 7 €

Opis

Sadržaj

.1. UVOD

2. REFERENTNE NORME KOJE SE KORISTE UZ NORMU HRN HD 60364-8-1:2015

3. OSNOVNA NAČELA BARICENTRIČNE METODE ZA OPTIMALNI ODABIR LOKACIJE TRANSFORMATORA, TROŠILA I LOKACIJE RAZVODNIH PLOČA (ORMARA)

4. O ČEMU TREBA VODITI RAČUNA KOD ODABIRA TRANSFORMATORA, TJ. BROJA TRANSFORMATORSKIH PODSTANICA ZA NEKU GRAĐEVINU ILI POGON (POSTROJENJE)?

5. KAKO SE OSTVARUJE SMANJENJE GUBITAKA U OŽIČENJU? KOJE SU TU PREPORUKE (NORME) U OPTICAJU? O ČEMU TREBA VODITI RAČUNA KOD PROCJENE POTREBNOG PRESJEKA VODIČA?

6. ZAKLJUČAK

7. LITERATURA

[1] Međunarodna norma: HRN (IEC) 60364-8-1:2015, radni dokument

[2] Ante Gobov, EDZ; ENERGETSKA UČINKOVITOST ELEKTRIČNE INSTALACIJE,
Simpozij EIS-SONT 2016, Šibenik 2016.

[3] Željko Novinc; ISPITIVANJE SIGURNOSTI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, Kigen, Zagreb,
2013. Priručnik sa svim nadopunama, sada i na CD-u (EDZ).

[4] Željko Novinc, Amir Halep; TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA I MONITORING U INDUSTRIJI, Kigen,
Zagreb, 2010.

[5] Prospekti proizvođača i distributera programske, ispitne i mjerne opreme (uređaja) za projektiranje, ugradnju
i praćenje energetske učinkovitosti električnih instalacija: SIEMENS, FLUKE, METREL, … ; Zagreb, 2017.

[6] Željko Novinc; KAKVOĆA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Graphis, Zagreb, 2006.

[7] Željko Novinc; SIGURNOST I UČINKOVITOST NISKONAPONSKIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA,
savjetovanje SIZ 2017, Zagreb, 2017.

[8] Ante Gobov, EDZ; OSVRT NA HRVATSKE NORME ZA NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE
INSTALACIJE OBJAVLJENE TIJEKOM 2011.GODINE, Simpozij P&P 2011, Zagreb, 2011.

Dodatne informacije

autor

dr.sc. Željko Novinc, die.

format

Digitalno izdanje pdf 21 stranica.

godina tiska

2019. g.