Stručni seminar: Nova zakonska regulativa za priključenje korisnika mreže na elektroenergetski sustav uz detaljnu razradu tehničkih uvjeta priključenja

Datum: 22. listopada 2021.
Igor Šumonja, dipl. ing. el.; dr. sc. Ljupko Teklić, dipl. ing. el.
Mjesto: HOTEL LAGUNA, Kranjčevićeva 29, Zagreb
Cijena: 1.400,00 kn, za članove 1.000,00 kn
Broj sati: 7
Školski sati: Elektrotehnika: 7
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu