Redovna cijena

Cijena za članove

broj školskih sati

Školski sati - PS/TR

Igor Šumonja, dipl. ing. el.

Datum seminara: 19. 04. 2024., Mjesto održavanja: Zagreb, HIS, Berislavićeva 6

TEMATIKA STRUČNOG SEMINARA

Zakon o tržištu električne energije

Novi zakon o tržištu električne energije propisao je novu proceduru priključenja na elektroenergetski sustav i donio velike novine oko ishođenja energetskog odobrenja.

Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu

Pravila o priključenju daju cjeloviti postupovnik priključenja na prijenosnu mrežu kao i sve procedure oko izdavanja posebnih uvjeta.

 Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu

Metodologijom se utvrđuje naknada za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže te se propisuje način utvrđivanja naknade za priključenje.

  

NAMJENA SEMINARA

 Seminar je namijenjen projektantima, izvođačima i investitorima u obnovljive i druge izvore energije, te svim ostalim stručnjacima koji sudjeluju u postupcima priključenja.

Ako se želite prijaviti, molimo ispunite i pošaljite prijavnicu

[]
1 Step 1
Prijavnica za seminar/stručnu radionicu
Jeste li član EDZ-a?odaberite
Zaposlen u
Tvrtka je član EDZ-a?odaberite
Izjava o privatnosti: Suglasan sam da EDZ, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 ( Uredba), koristi moje osobne podatke samo u svrhu slanja informacija na moju adresu elektroničke pošte. Navedeni podaci moraju biti registrirani u bazi podataka EDZ-a, a prikupljeni osobni podaci ne smiju se dostavljati trećim osobama niti se komercijalno koristiti od trećih strana ni unutar niti izvan Republike Hrvatske.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Prijavu sudionika za stručni seminar obvezno poslati na adresu organizatora na jedan od ovih načina:

  • online prijavnicom
  • putem e-pošte na: nada@edz.hr

Opće informacije:
EDZ – tajništvo
Nada Menzildžić
tel: 091 60 56 779
e-pošta: nada@edz.hr

MJESTO ODRŽAVANJA

HIS, Berislavićeva 6, Zagreb

KOTIZACIJA

Kotizacija po sudioniku iznosi 220,00 € (za članove EDZ-a 165,00 €).

Kotizacija uključuje stručna predavanja, stručne materijale,  potvrdu s pripadajućim brojem školskih sati,  kave i sokove u pauzi te  ručak.