Redovna cijena

Cijena za članove

broj školskih sati iz struke

Školski sati iz tehničke regulative

Krešimir Žeravica, mag. ing. el.

Datum seminara: 28. rujna 2023. Mjesto: HIS, Berislavićeva 6,  Zagreb

TEMATIKA STRUČNOG SEMINARA

Prema najnovijim tehničkim propisima i standardima, sve nove zgrade i kuće trebaju biti nulte energije. Da bi se potvrdilo da li su radovi obavljeni u skladu s navedenim zahtjevima, uvedeno je obavezno ispitivanje zrakopropusnosti odnosno ‘Blower Door Test’.

Što je ‘Blower Door Test’?

‘Blower Door Test’ je metoda koja nam daje podatak o stanju omotača zgrade odnosno koliko zraka prolazi kroz zatvorene prozore i vrata, krovove te zidove. Svako strujanje zraka kroz omotač zgrade utječe na energetsko svojstvo zgrade.

Ispitivanjem potvrđujemo kvalitetu izvedenih radova. Na taj način možemo na vrijeme uočiti mane i neispravnosti te ih ukloniti u što ranijoj fazi izvođenja.

Na stručnom seminaru ćemo obraditi teoretski dio i izvesti ispitivanje zrakopropusnosti. Ispitivanje ćemo izvršiti na simulatoru koji na siguran i vjeran način omogućava vršenje ispitivanja.

Kratki teoretski dio:

  • Tehnički propisi i norma HRN ISO 9972
  • Upoznavanje s elementima sustava
  • Faktori koji utječu na ispitivanje
  • Korištenje termografije, generatora dima i anemometra za određivanje propusnih mjesta

Praktični rad:

  • Montaža sustava za ispitivanje
  • Provedba ispitivanja (Blower Door Test)
  • Rad u softveru i izrada izvještaja

Kotizacija

Kotizacija po sudioniku iznosi 205,00 €, a  za članove EDZ-a 145,00 €.

Napomena: Stručni seminar se neće održati u najavljenom terminu ukoliko bude prijavljeno manje od 8 polaznika., a

Ako se želite prijaviti, molimo ispunite i pošaljite prijavnicu

[]
1 Step 1
Prijavnica za seminar/stručnu radionicu
Jeste li član EDZ-a?odaberite
Zaposlen u
Tvrtka je član EDZ-a?odaberite
Izjava o privatnosti: Suglasan sam da EDZ, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 ( Uredba), koristi moje osobne podatke samo u svrhu slanja informacija na moju adresu elektroničke pošte. Navedeni podaci moraju biti registrirani u bazi podataka EDZ-a, a prikupljeni osobni podaci ne smiju se dostavljati trećim osobama niti se komercijalno koristiti od trećih strana ni unutar niti izvan Republike Hrvatske.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Prijavu sudionika za stručni seminar obvezno poslati na adresu organizatora na jedan od ovih načina:

  • online prijavnicom
  • putem e-pošte na: nada@edz.hr

Opće informacije:
Nada Menzildžić
EDZ – tajništvo
Mob.: 091 6056 779
e-pošta: nada@edz.hr

Mjesto održavanja

Zagreb, Berislavićeva 6