Redovna cijena

Cijena za članove

broj školskih sati

Školski sati - Elektrotehnika

Igor Šumonja, dipl. ing. el. i dr. sc. Ljupko Teklić, dipl. ing. el.

Datum seminara 02. 12. 2022., Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Laguna, Kranjčevićeva 29, Zagreb

NAMJENA STRUČNOG SEMINARA

Seminar je namijenjen projektantima,izvođačima i investitorima u obnovljive i druge izvore energije, te svim ostalim stručnjacima koji sudjeluju u postupcima priključenja.

OPŠIRNIJE O SEMINARU

Zakon o tržištu električne energije (NN 111/21)

 Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/2018)

Uredbom se propisuju postupci izdavanja energetskih suglasnosti kojima se utvrđuju uvjeti priključka na elektroenergetsku mrežu te ugovorni odnosi korisnika mreže i operatora sustava u pogledu uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu.

Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (NN 31/2018)

Metodologijom se utvrđuje naknada za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže te se propisuje način utvrđivanja naknade za priključenje.

 Mrežna pravila prijenosnog sustava (NN 128/2020)

Mrežnim pravilima propisuju se tehnički uvjeti priključenja, tehnički uvjeti za sigurno preuzimanje električne energije od proizvođača i siguran pogon prijenosne mreže radi pouzdane opskrbe krajnjih kupaca, tehnički uvjeti za pristup prijenosnoj mreži i korištenje prijenosne mreže, tehnički uvjeti za održavanje prijenosne mreže, obveze korisnika prijenosne mreže u tehničkom pogledu, planiranje pogona i upravljanje prijenosnim sustavom, postupci pri pogonu elektroenergetskog sustava u normalnom pogonu prijenosne mreže i u slučaju više sile, poremećenog pogona prijenosne mreže, izvanrednog pogona prijenosne mreže i drugih izvanrednih okolnosti.

Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu

 

Ako se želite prijaviti, molimo ispunite i pošaljite prijavnicu

[]
1 Step 1
Prijavnica za seminar/stručnu radionicu
Jeste li član EDZ-a?odaberite
Zaposlen u
Tvrtka je član EDZ-a?odaberite
Izjava o privatnosti: Suglasan sam da EDZ, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 ( Uredba), koristi moje osobne podatke samo u svrhu slanja informacija na moju adresu elektroničke pošte. Navedeni podaci moraju biti registrirani u bazi podataka EDZ-a, a prikupljeni osobni podaci ne smiju se dostavljati trećim osobama niti se komercijalno koristiti od trećih strana ni unutar niti izvan Republike Hrvatske.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Prijavu sudionika za stručni seminar obvezno poslati na adresu organizatora na jedan od ovih načina:

  • online prijavnicom
  • putem e-pošte na: biserka@edz.hr

Opće informacije:
EDZ – tajništvo
Biserka Kosorčić
tel: 091 604 8799; 091 191 5376
e-pošta: biserka@edz.hr

MJESTO ODRŽAVANJA

Zagreb

KOTIZACIJA

Kotizacija po sudioniku iznosi 1.400,00 kn/185,81 € (za članove EDZ-a 1.000,00 kn/132,72 €).

Kotizacija uključuje stručna predavanja, stručne materijale,  potvrdu s pripadajućim brojem bodova,  kave i sokove u pauzi te  ručak.