Redovna cijena

Cijena za članove

Školski sati iz područja struke

Školski sati iz područja struke

Marijan Mustač, mag. ing. el.

Datum radionice: 7. ožujka 2024.  Mjesto: Zagreb, Ulica Hrvatskog proljeća 34/II

TEMA STRUČNE RADIONICE

Teoretsko i praktično upoznavanje sa mjernim instrumentom za analizu kvalitete električne energije. Teoretska podloga karakterističnih pojava u EES i izvođenje praktičnih vježbi mjerenja na simulatoru omogućava vršenje snimanja karakterističnih pojava u EES.

Objašnjenje utjecaja obnovljivih izvora električne energije na električnu mrežu.

Izrada elaborata o povratnom utjecaju OIE na električnu mrežu.

Teorija i simulacija slijedećih parametara:

  • Potrebna oprema, provjera i primjeri  spajanja  instrumenta  na različite sustave
  • Mjerenje struje,  napona, frekvencije, snage, energije, induktivna / kapacitivna  opterećenja
  • Parametri koji  mogu  utjecati  na kvalitetu   električne energije (spore/brze promijene napona, flikeri, padovi napona, kratki/dugi prekidi opskrbe, nesimetrija, harmonici, međuharmonici, THD, signalni napon)
  • Analiza u     kakvim     sustavim možemo očekivati navedene događaje
  • Norma HRN EN 50160
  • Primjeri izvještaja  u  PowerView softveru

NAMJENA STRUČNE RADIONICE

Svima koji se bave ili se planiraju baviti mjerenjem parametara mreže za ocjenu kvalitete električne energije. Praktičan rad s instrumentom za analizu na simulatoru koji vjerno simulira stvarne prilike u EES.

Kotizacija

Kotizacija po sudioniku iznosi 210,00 €; za članove EDZ-a  150,00 €).

Ako se želite prijaviti, molimo ispunite i pošaljite prijavnicu

[]
1 Step 1
Prijavnica za seminar/stručnu radionicu
Jeste li član EDZ-a?odaberite
Zaposlen u
Tvrtka je član EDZ-a?odaberite
Izjava o privatnosti: Suglasan sam da EDZ, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 ( Uredba), koristi moje osobne podatke samo u svrhu slanja informacija na moju adresu elektroničke pošte. Navedeni podaci moraju biti registrirani u bazi podataka EDZ-a, a prikupljeni osobni podaci ne smiju se dostavljati trećim osobama niti se komercijalno koristiti od trećih strana ni unutar niti izvan Republike Hrvatske.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Prijavu sudionika za stručnu radionicu obvezno poslati na adresu organizatora na jedan od ovih načina:

  • online prijavnicom
  • putem e-pošte na: nada@edz.hr

Opće informacije:
Nada Menzildžić
EDZ – tajništvo
Mob.: 091 60 56 779
e-pošta: nada@edz.hr

Mjesto održavanja

Zagreb, Ulica Hrvatskog proljeća 34