Redovna cijena

Cijena za članove

Školski sati iz područja struke

Školski sati iz područja struke

Marijan Mustač, mag. ing. el.

Datum radionice: 4. listopada  2022. Mjesto: Zagreb, Ulica Hrvatskog proljeća 34

TEMA STRUČNE RADIONICE

Teoretsko i praktično upoznavanje s mjernim instrumentom za analizu kvalitete električne energije. Teoretska podloga karakterističnih pojava u EES i izvođenje praktičnih vježbi mjerenja na simulatoru omogućuje snimanje karakterističnih pojava u EES.

Teorija i simulacija sljedećih parametara:

  • Potrebna oprema, provjera i primjeri spajanja instrumenata na različite sustave
  • Mjerenje struje, napona, frekvencije, snage, energije, induktivnih/kapacitivnih opterećenja
  • Parametri koji mogu utjecati na kvalitetu električne energije (spore/brze promjene napona, flikeri, padovi napona, kratki/dugi prekidi opskrbe, nesimetrija, harmonici, međuharmonici, THD, signalni napon)
  • Mjerenje tranzijentnih pojava i struja pokretanja motora
  • Analiza  sustava u kojima možemo očekivati navedene događaje
  • Norma HRN EN 50160
  • Primjeri izvještaja u PowerView softveru

NAMJENA STRUČNE RADIONICE

Stručna radionica namijenjena je svima koji se bave ili se planiraju baviti mjerenjem parametara mreže za ocjenu kvalitete električne energije. Praktičan rad s instrumentom za analizu na simulatoru koji vjerno simulira stvarne prilike u EES.

Kotizacija

Kotizacija po sudioniku iznosi 1.350,00 kn / 179,18 € (za članove EDZ-a 1.050,00 kn / 139,36 €).

Ako se želite prijaviti, molimo ispunite i pošaljite prijavnicu

[]
1 Step 1
Prijavnica za seminar/stručnu radionicu
Jeste li član EDZ-a?odaberite
Zaposlen u
Tvrtka je član EDZ-a?odaberite
Izjava o privatnosti: Suglasan sam da EDZ, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 ( Uredba), koristi moje osobne podatke samo u svrhu slanja informacija na moju adresu elektroničke pošte. Navedeni podaci moraju biti registrirani u bazi podataka EDZ-a, a prikupljeni osobni podaci ne smiju se dostavljati trećim osobama niti se komercijalno koristiti od trećih strana ni unutar niti izvan Republike Hrvatske.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Prijavu sudionika za stručni seminar obvezno poslati na adresu organizatora na jedan od ovih načina:

  • online prijavnicom
  • putem e-pošte na: nada@edz.hr

Opće informacije:
Nada Menzildžić
EDZ – tajništvo
Mob.: 091 60 56 779
e-pošta: nada@edz.hr

Mjesto održavanja

Zagreb, Ulica Hrvatskog proljeća 34