SIGURNOST I UČINKOVITOST NISKONAPONSKIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

10,00 

Dr. sc. Željko Novinc, die
Digitalno izdanje, 26 stranica, jezik hrvatski

Cijena za članove EDZ-a  7 €

 

Opis

Sadržaj

1. UVOD

2. ISPRAVNA ELEKTRIČNA INSTALACIJA PREMA DANAŠNJOJ REGULATIVI
2.1. Utvrđivanje stanja elektro-instalacija u stambenim i poslovnim građevinama u RH
2.2. Utvrđivanje pojma ispravne električne instalacije

3. AFD (AFDD) – STRUJNE SKLOPKE ZA DETEKTIRANJE I GAŠENJE ELEKTRIČNOG LUKA
3.1. Kako nastaje električni luk i koja je konstrukcija zaštitnih uređaja za detektiranje opasnog
električnog luka
3.2. Neka svojstva afdd (afd) uređaja i eksperimentalna provjera funkcionalnosti
3.3. Mogućnosti detektiranja kvarova klasičnim i suvremenim zaštitnim napravama i pregled mogućih
kvarova, te efekti ugradnje tih naprava (zaštita od požara)
3.4. Ispitivanje petlji kvara

4. ENERGETSKA UČINKOVITOST NN ELEKTRIČNE INSTALACIJE

5. ZAKLJUČAK

6. LITERATURA

[1] Nedžad Hadžiefendić: “Štetni efekti pojave rednog električnog luka u NN električnim instalacijama“, Magistarski rad, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2002.

[2] Bruce Land, Christopher Eddins, John Klimek: “Evolution of Arc Fault Protection Technology at APL Technology“, Volume 25, 2004.

[3] Vytenis Babrauskas: “How Do Electrical Wiring Faults Lead to Structure Ignitions ?“, pp. 39-51 in Proc. Fire and Materials 2001 Conf., Interscience Communications Ltd., London, 2001.

[4] Ejup Hot: “Električno zagrijavanje“, Svjetlost, Sarajevo, 1989.

[5] Nedžad Hadžiefendić i suradnici (navedeni u radu): “Mogućnosti unapređenja zaštite objekata od požara instaliranjem komponenti za detekciju rednog električnog luka“, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2013.

[6] Željko Novinc, Amir Halep: “Nove strujne zaštitne naprave kao element protupožarne zaštite (RCD, RCM, MRCD, AFD)“, Zbornik savjetovanja SIZ-2013, Elektrotehničko društvo Zagreb, 2013.

[7] Željko Novinc, Amir Halep: “Zaštitni uređaji za detektiranje električnog luka u električnim instalacijama“, Zbornik međunarodnog simpozija EIS-2013, Šibenik.

[8] Željko Novinc; ISPITIVANJE SIGURNOSTI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, Kigen, Zagreb,
2013.

[9] Željko Novinc, Amir Halep; TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA I MONITORING U INDUSTRIJI, Kigen, Zagreb, 2010.

Dodatne informacije

autor

dr.sc. Željko Novinc, die.

format

Digitalno izdanje pdf 21 stranica.

godina tiska

2019. g.