Niskonaponske distribucijske mreže – procjena mrežnih smetnji

20,00 

Autor mr. sc. Ernst Mihalek, dipl. ing. el.

Format 170 x 240 mm, 200 stranica, tiskano 2016. godine

Cijena za članove EDZ-a 100,00 kn

Kratki opis

Pitanje utjecaja smetnji na mrežu sve je aktualnije s obzirom na sve veću uporabu elektroničkih uređaja u električnoj opremi i instalacijama kao i zbog uvođenja decentralizirane proizvodnje električne energije. Takav je razvoj potaknuo intenzivne radove na polju normizacije elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) te kvalitete napona u okviru Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC) te Europskog povjerenstva za normizaciju u elektrotehnici (CENELEC). Mnoge zemlje su na temelju toga donijele svoje preporuke ili pravilnike u čijem su radu sudjelovali i sami operateri elektroenergetskih mreža te razni zavodi, instituti i fakulteti.

Knjiga se temelji uglavnom na stranoj literaturi, i vrijedna je pozornosti za naše elektroenergetske mreže zbog praktičnog (projektantskog) pristupa proračunima različitih smetnji pri uvođenju tzv. distribuiranih izvora električne energije u niskonaponskim i srednjo-naponskim mrežama i različitih uređaja i aparata koji se uključuju u instalacije korisnika mreže. Takvim pristupom može se pomoći mnogim projektantima i korisnicima mreže, ali i operatorima mreže naročito u preventivnom onemogućavanju pojave mrežnih smetnji. I, što je konačno važno, smetnje u mrežama mogu se otkloniti samo u suradnji svih tih čimbenika.

U tekstu su korištene tablice parametara transformatora i vodova prema domaćim tipizacijama, pa su sukladno tome prilagođeni i primjeri proračuna i crteži. Prilagođene su također i oznake te indeksi raznih veličina. Oznake i nazivlje dano je uz hrvatski i na engleskom jeziku, što može poslužiti i kao mali rječnik. Tijekom pripreme knjige nastojalo se uputiti i na domaću literaturu, naročito što se tiče hrvatskih propisa i normi.

 

Dostupno uz narudžbu

Opis

SADRŽAJ

Predgovor 6
Uvod 8
1 Mrežne smetnje, elektromagnetska kompatibilnost i kvaliteta napona 10
1.1 Elektromagnetska kompatibilnost 10
1.2 Kvaliteta napona 11
1.3 Mrežne smetnje 11
1.4 Kumulativni učinak smetnji 11
1.5 Posljedični zahtjevi za uređaje 11
2 Nazivlje i definicije 13
3 Snaga kratkog spoja 30
3.1 Općenito 30
3.3 Impedancija mreže na mjestu priključka 34
3.4 Referentna impedancija – kratki osvrt 34
4 Promjena napona i fliker 39
4.1 Općenito 39
4.2 Promjene napona 39
4.3 Fliker 50
4.4 Komentar i procjena 62
4.5 Smanjenje i kompenzacija flikerske smetnje 67
4.6 Primjeri proračuna 72
5 Nesimetrija napona 86
5.1 Općenito 86
5.2 Proračun nesimetrije 86
5.3 Negativni učinci nesimetrije 86
5.4 Dopuštene vrijednosti nesimetrije 87
5.5 Moguće mjere za smanjivanje nesimetrije 87
6 Viši harmonici 88
6.1 Općenito 88
6.4 Mjere za ograničenje harmonika 97
6.5 Mjerenje harmonika 101
6.6 Kompenzacija jalove snage i rezonancija 101
6.7 Primjeri proračuna 103
7 Komutacijski propadi/skokovi 113
7.1 Općenito 113
7.2 Granično utiskivanje i metoda procjene 114
7.3 Mjere za poboljšanje stanja 115
7.4 Primjeri proračuna 118
8 Međuharmonički naponi 122
8.1 Općenito 122
8.2 Metoda procjene 122
8.3 Mjere za smanjenje međufrekvencijskih smetnji 123
9 Međusobni utjecaj mrežnih smetnji i mrežnog tonfrekvencijskog upravljanja 124
9.1 Općenito 124
9.2 Utjecaj mrežnih smetnji na sustav tonfrekvencijskog upravljanja 124
9.3 Međusobni utjecaj različitih MTU-a 124
9.4 Smetnje na uređajima zbog MTU-a 125
9.5 Nedopustivi utjecaj uređaja i instalacija na MTU 126
10 Elektrane 128
10.1 Općenito 128
10.2 Procjena učinaka pri pogonu elektrana 129
10.3 Kompenzacija jalove snage 141
10.4 Utjecaj na prijenos signala u distribucijskoj mreži 141
10.5 Primjeri proračuna 142
Dodatak A: Procjena relativnog sadržaja harmonika u SN i NN mreži (sažetak) 169
Dodatak B: Načela proračuna povišenja napona 171
Dodatak E: Upitnik za skupljanje podataka za procjenu smetnji u mreži 176
Kazalo oznaka 177
Zakoni, propisi i norme 181
Literatura 187

Dodatne informacije

autor

mr. sc. Ernst Mihalek, die.

format

170 x 240, 200 str.

godina tiska

2016. g.