Prikazuje se svih 15 rezultata

Digitalni prijenos informacija

150,00 kn

Dr. sc. Željko Novinc, die
Format 175 x 245 mm, 522 stranice, tiskano 2009. godine

Cijena za članove EDZ-a 125,00 kn

Niskonaponske distribucijske mreže – procjena mrežnih smetnji

165,00 kn

Autor mr. sc. Ernst Mihalek, dipl. ing. el.

Format 170 x 240 mm, 200 stranica, tiskano 2016. godine

Cijena za članove EDZ-a 135,00 kn

Kratki opis

Pitanje utjecaja smetnji na mrežu sve je aktualnije s obzirom na sve veću uporabu elektroničkih uređaja u električnoj opremi i instalacijama kao i zbog uvođenja decentralizirane proizvodnje električne energije. Takav je razvoj potaknuo intenzivne radove na polju normizacije elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) te kvalitete napona u okviru Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC) te Europskog povjerenstva za normizaciju u elektrotehnici (CENELEC). Mnoge zemlje su na temelju toga donijele svoje preporuke ili pravilnike u čijem su radu sudjelovali i sami operateri elektroenergetskih mreža te razni zavodi, instituti i fakulteti.

Knjiga se temelji uglavnom na stranoj literaturi, i vrijedna je pozornosti za naše elektroenergetske mreže zbog praktičnog (projektantskog) pristupa proračunima različitih smetnji pri uvođenju tzv. distribuiranih izvora električne energije u niskonaponskim i srednjo-naponskim mrežama i različitih uređaja i aparata koji se uključuju u instalacije korisnika mreže. Takvim pristupom može se pomoći mnogim projektantima i korisnicima mreže, ali i operatorima mreže naročito u preventivnom onemogućavanju pojave mrežnih smetnji. I, što je konačno važno, smetnje u mrežama mogu se otkloniti samo u suradnji svih tih čimbenika.

U tekstu su korištene tablice parametara transformatora i vodova prema domaćim tipizacijama, pa su sukladno tome prilagođeni i primjeri proračuna i crteži. Prilagođene su također i oznake te indeksi raznih veličina. Oznake i nazivlje dano je uz hrvatski i na engleskom jeziku, što može poslužiti i kao mali rječnik. Tijekom pripreme knjige nastojalo se uputiti i na domaću literaturu, naročito što se tiče hrvatskih propisa i normi.

 

Niskonaponske distribucijske mreže – uvod u planiranje i zaštitu

165,00 kn

Autor mr. sc. Ernst Mihalek, dipl. ing. el.
Format 170 x 240 mm, 212 stranica, tiskano 2014. godine

Cijena za članove EDZ-a 135,00 kn

Kratki opis

Uvodom u planiranje i zaštitu niskonaponskih distribucijskih mreža u vrijeme uporabe računalnih programa podsjeća se čitatelja na neke osnovne odnose elektrotehničkih veličina u niskonaponskim mrežama, kao što su opterećenja kupaca, gubici napona, gubici snage i još mnogo toga. Razumijevanje tih odnosa zasigurno vodi i do potrebne kritičnosti pri svakom razmatranju mreže, planiranju, rekonstrukciji ili pri vođenju pogona odnosno prihvaćanju novih kupaca.

Iz popisa izvora čitatelj može uočiti da se gradivo knjige osniva na radovima autora i suradnika, a također i na nekim izvornim radovima stranih autora. Također je uočljivo da se potrošnju i opterećenja niskonaponske mreže proučava uz širu uporabu statistike i tehno-ekonomskih alata, što tu mrežu bitno razlikuje od ostalih mreža viših napona. Najbolji dokaz takvog stava je istodobnost potrošnje koja nastupa po zakonima statistike i koja kao statistička pojava najviše dolazi do izražaja baš u niskonaponskim mrežama. Bez takvih alata nije moguće ni neposredno planiranje i projektiranje niskonaponskih mreža. Na tajje način moguće obuhvatiti milijune priključenih kupaca i svrstati ih u određene tipove ili kategorije, što olakšava posao isporučiteljima ove specifične vrste „robe“ na tržištu. Isporučitelji električne energije i sami operatori distribucijskih sustava mogu iz takvih analiza znati koliko se energije mora i može zakupiti, a da se ne pogriješi i ode u nepotreban financijski rizik. To podupire i činjenica da se s obzirom na broj kupaca pokazuje skupim slati ljude na očitanje brojila, te se uvode razne tehnike brzih ili daljinskih očitanja, sve se više spominju novi izrazi, kao npr. „pametne mreže“, što se dobrim dijelom odnosi i na niskonaponske mreže. Cijelu situaciju još više usložnjava priključivanje na niskonaponsku mrežu i malih izvora napajanja kao što su foto-naponski sustavi na krovovima ili pokraj zgrada i male vjetroelektrane, a razmišlja se i o drugim mikro-izvorima putem kojih bi se električna energija proizvodila na razini niskog napona za vlastite potrebe te za njeno plasiranje u mrežu (ako se ubuduće pokažu rentabilnim, primjerice gorive ćelije).

Knjiga je namijenjena prvenstveno mlađim inženjerima u distribucijskim organizacijama, mlađim kolegama u elektroenergetskim institutima, studentima energetike, te naravno svima koje zanimaju karakteristični odnosi i problemi planiranja, praćenja pogona i zaštite u javnoj te jednim dijelom i u industrijskoj niskonaponskoj mreži.

 

Visokonaponske distribucijske mreže – procjena mrežnih smetnji

100,00 kn

Autor mr. sc. Ernst Mihalek, dipl. ing. el.

Format 170 x 240 mm, 74 stranica, tiskano 2017. godine

Cijena za članove EDZ-a 80,00 kn

Kratki opis

Pitanje utjecaja smetnji na mrežu sve je aktualnije s obzirom na sve veću uporabu elektroničkih uređaja u električnoj opremi i instalacijama kao i zbog uvođenja decentralizirane proizvodnje električne energije. Takav je razvoj potaknuo intenzivne radove na polju normizacije elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) te kvalitete napona u okviru Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC) te Europskog povjerenstva za normizaciju u elektrotehnici (CENELEC). Mnoge zemlje su na temelju toga donijele svoje preporuke ili pravilnike u čijem su radu sudjelovali i sami operateri elektroenergetskih mreža te razni zavodi, instituti i fakulteti.

Knjiga se temelji uglavnom na stranoj literaturi, i vrijedna je pozornosti za naše elektroenergetske mreže zbog praktičnog (projektantskog) pristupa proračunima različitih smetnji pri uvođenju tzv. distribuiranih izvora električne energije u niskonaponskim i srednjo-naponskim mrežama i različitih uređaja i aparata koji se uključuju u instalacije korisnika mreže. Takvim pristupom može se pomoći mnogim projektantima i korisnicima mreže, ali i operatorima mreže naročito u preventivnom onemogućavanju pojave mrežnih smetnji. I, što je konačno važno, smetnje u mrežama mogu se otkloniti samo u suradnji svih tih čimbenika.

U tekstu su korištene tablice parametara transformatora i vodova prema domaćim tipizacijama, pa su sukladno tome prilagođeni i primjeri proračuna i crteži. Prilagođene su također i oznake te indeksi raznih veličina. Oznake i nazivlje dano je uz hrvatski i na engleskom jeziku, što može poslužiti i kao mali rječnik. Tijekom pripreme knjige nastojalo se uputiti i na domaću literaturu, naročito što se tiče hrvatskih propisa i normi.

 

Zbirka propisa za polaganje stručnog ispita iz elektrotehničke struke

900,00 kn

Najnovije 101. izdanje ZBIRKE PROPISA, tiskano u listopadu 2020., ažurirano je kao i sva prethodna izdanja sukladno popisu važeće građevinsko-tehničke regulative za strukovno područje elektrotehnike.

ZBIRKA PROPISA nužna  je, osim osobama koje tek trebaju polagati stručni ispit, tako i ostalim osobama koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva, a koji su stručni ispit položili ranije. U ovoj ZBIRCI PROPISA će na jednom mjestu naći svu važeću građevinsko-tehničku regulativu.

KNJIGA 1

  1. OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE
  2. REGULATIVA ZAŠTITE OSOBA, OKOLIŠA, KULTURNIH I DRUGIH MATERIJALNIH DOBARA.

Format: B5, opseg: 749 stranica.

Cijena primjerka:  450 kn (350 kn za članove).

 

KNJIGA 2

  1. TEHNIČKA REGULATIVA GRADNJE

           3.1. Opća tehnička regulativa gradnje

           3.2. Uže područje struke 

Format: B5, opseg 738 stranica.

Cijena primjerka:  450,00 kn (350 kn za članove).