Poštovani članovi i suradnici EDZ-a,

kao što je poznato, naše Elektrotehničko društvo Zagreb redovito već dugi niz godina provodi Program stručnog usavršavanja (PSU), imajući u vidu da se mnoga korisna i praktična znanja iz širokog područja elektrotehnike, normizacije i zakonske regulative ne mogu steći samo formalnom naobrazbom na srednjim i visokim školama ili fakultetima. U tom smislu na našim programima stručnog usavršavanja putem seminara, savjetovanja, stručnih radionica i predavanja, angažirani su mnogi stručnjaci, (članovi EDZ-a i mnogi drugi) koji na tim seminarima i ostalim aktivnostima pružaju sudionicima mnoga teorijska i praktična znanja stečena tijekom svojeg školovanja i svoje karijere.

Voditelje, autore i predavače koji su zainteresirani da sudjeluju u Programu stručnog usavršavanja EDZ-a u narednom razdoblju 2021. – 2022. godine pozivamo da putem “Obrasca za prijavu teme seminara/radionice ili savjetovanja za plan 2021. – 2020. (u podstavku ove stranice) ili izravno tajništvu EDZ-a prijave i dostave naslove, kratki opis željene teme svojeg seminara/radionice ili te svoj kratki životopis, što je nakon odobrenja UO-a EDZ-a moguće uvrstiti u Plan stručnog usavršavanja EDZ-a. 

Prema Pravilniku Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, NN br. 55(2020. od 8.5. 2020. stručno usavršavanje osoba koje obavljaju poslove prostornoga uređenja je obvezno i obavlja se:

– pohađanjem programa stručnog usavršavanja nositelja programa stručnog usavršavanja
– aktivnim i pasivnim sudjelovanjem u radu stručnih i stručno-znanstvenih skupova, okruglih stolova, radionica i sl.
Polazniku stručnog usavršavanja priznaje se sudjelovanje u radu stručnog ili stručno-znanstvenog skupa u onolikom broju školskih sati koliko su ukupno trajala predavanja, okrugli stolovi, odnosno radionice u sklopu toga skupa..

Kao preferencijalne teme mogu se, primjerice, preporučiti sljedeće:

  • zakonska regulativa i norme (npr. prostorno uređenje i gradnja, nove norme, itd.)
  • instalacije, sustavi zaštite od munje, elektronički sustavi, zaštita od prenapona, uzemljenja i uzemljivači i sl.
  • energijska učinkovitost u proizvodnji i potrošnji
  • distribuirani izvori i njihovo uključivanje u mrežu
  • zaštita i sigurnost pri korištenju električnih uređaja i instalacija
  • distribucijske i prijenosne mreže (izvori, postrojenja, vodovi, kabeli, transformatori…)
  • IT tehnologije i instalacije
  • seminari i predavanja naših sponzora s predstavljanjem proizvoda i usluga
  • ostalo prema prijedlozima.

Pozivamo članove i suradnike, koji u prijašnjim programima stručnog usavršavanja pri EDZ-u nisu sudjelovali kao autori ili voditelji, da se prijave, osobito ako predlože teme iz vlastitih stručnih ili znanstvenih saznanja ili prakse koje nisu obrađene na ranijim seminarima ili stručnim radionicama, a mogle bi biti zanimljive za što cjelovitiji Program našega stručnog usavršavanja.

Također pozivamo naše podupiruće i druge kolektivne članove da putem predavanja i seminara na našoj tribini putem seminara ili predavanja predstave svoje usluge i proizvode.

Nakon prihvaćanja tema, termine predloženih aktivnosti će Povjerenstvo za stručno usavršavanje detaljnije odrediti u suradnji s Upravnim odborom EDZ-a, što će biti izloženo na našoj internetskoj stranici www.edz.hr.

Angažman na seminarima/radionicama se voditeljima, autorima i predavačima honorira prema EDZ-ovom Pravilniku o nagrađivanju aktivnosti EDZ-a.

Za sva pitanja možete nam se javiti na na e-pošte: nada@edz.hr ili biserka@edz.hr.

Na prijavljenim temama unaprijed zahvaljujemo.