Mr. sc. Mladen Žunec, MBA, diplomirani inženjer elektrotehnike, rođen je 7. svibnja 1959. u Zagrebu, gdje se školovao (XV gimnazija) i diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1983. godine. Imam dugogodišnje iskustvom u distribuciji električne energije, opskrbi električnom energijom, projektiranju, provedbi mjera energetske učinkovitosti, konzultantskim uslugama, ESCO projektima te ukupni staž od preko 35 godina u energetskom sektoru. Dodatno ekonomsko obrazovanje (MBA) u kombinaciji s obrazovanjem diplomiranog inženjera elektrotehnike i dugogodišnjim radnim iskustvom osigurava mi dobro razumijevanje i tehničkih i ekonomskih zahtjeva. Dobro se služim računalom (Microsoft Office) i engleskim jezikom na kojem sam se i školovao za magistra znanosti. Posjedujem višegodišnje iskustvo u timskom radu i radu na projektima. Vodio sam i velike projekte poput izrade ”Tarifnog sustava za prodaju električne energije” i ”Jedinstvene aplikacije prodaje za HEP” te koordinirao brojne timove. Surađivao sam i sa stranim konzultantima i organizacijama na raznim projektima (USAID, ESBI, Deloitte, PWC, Hunton&Williams). Član sam Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, to jest ovlašteni inženjer elektrotehnike. Sudjelovao sam u izradi zakonskih i podzakonskih akata iz područja elektroenergetike i držao sam predavanja iz tih područja. Sada radim u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA).