Rođen u Požegi i ubrzo se s roditeljima doselio (vratio) u Zagreb gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i Elektrotehnički fakultet, smjer elektroenergetika.

Radio u tvrtkama:

Elka od 1978.-2005. (na poslovima kontrukcije i tehnologije te proizvodnji energetskih kabela, kao tehnolog-konstruktor, glavni tehnolog-konstruktor, rukovodioc razvoja energetskih kabela i glavni inženjer pogona Termoplastike, a radio  i na poslovima upravljanja sustavima kvalitete i zaštite okoliša.)

HEP ODS d.o.o. Elektra Zagreb od 2005. do odlaska u mirovinu 2017. (kao samostalni inženjer u Službi za održavanje).

Autor je većeg broja referata, voditelj sekcija i sudionik različitih konferencija EDZ-a, nekadašnje JUGO CIGRÉ (prvi rad objavljen još 1988. godine) i njezinog sljedbenika HRO CIGRÉ (od njezinog osnivanja 1992. godine) i HO CIRED-a (od njezinog osnivanja 2008. godine), ujedno i predavač na svim tim simpozijima i savjetovanjima.

Autor je većeg broja referata na Slovenskoj konferenci o vzdrževanju v elektroenergetiki CIGRÉ-CIRED, ujedno i predavač na tim konferencijama.

Autor je većeg broja članaka objavljenih u Ei i HEP-Vjesniku na temu kabela i kabelskog pribora.

Ovlašteni je inženjer elektrotehnike od 2005. godine.

Član je HZN/TO E20 (od njegovog osnivanja 1998. Godine) te predsjednik ovog TO (od 2005. godine, i danas) kao i međunarodnog tima CENELEC-a i njezine WG9 (od 2005. godine), gdje radi na izradi normi iz područja električnih kabela.