Željko (Marijan) Novinc rođen je 15.08.1957. godine, na dan Velike Gospe Marije, u Bačkoj Topoli (Vojvodina). U Novi Sad je s obitelji (otac Ivan, majka Agneza i sestra Vesna) preselio 1961. godine, gdje se školovao sve do stjecanja akademskog zvanja: Diplomirani inženjer elektrotehnike na Fakultetu tehničkih znanosti (FTN, odsjek Elektrotehnički, smjer Elektronika (E), 15.09.1981. godine. Školovanje je nastavio u školi rezervnih (pričuvnih) oficira (časnika) tehničke službe (ŠRO TSl KoV) na Črnomercu (u Zagrebu), krajem rujna 1981. godine. Po uspješnom završetku te škole, od 01.10.1982. godine nastavlja živjeti i raditi u Zagrebu. Na Vojnotehničkoj akademiji (VTA) i Vojnotehničkom fakultetu (VTF)  radio je 12 godina, te 10 godina predavao na ETF-u u Osijeku (danas FERIT) i prošao sva zvanja od asistenta, preko predavača i višeg predavača do docenta na fundamentalnim predmetima elektrotehnike (Elektronika 1 i 2, Digitalna elektronika, Prijenos informacija, Digitalni komunikacijski sustavi, Digitalna obradba signala, …). Krajem 1991. godine izabran je u znanstveno zvanje “Znanstveni asistent” na ETF-u u Zagrebu (danas FER). Postdiplomsko obrazovanje započeo je 1983. godine na ETF-u u Zagrebu, smjer: OPĆA ELEKTRONIKA. Magistrirao je 23.04.1987. godine. Doktorsku disertaciju iz područja tehničkih znanosti (računarstvo) obranio je na ETF-u Sveučilišta u Zagrebu, 01.03.1991. godine. Tijekom znanstvenog i dosadašnjeg stručnog rada objavio je preko 250 stručnih i nekoliko znanstvenih radova diljem EU, među kojima i 7 stručnih knjiga iz područja elektrotehnike (telekomunikacije, elektroenergetika, održavanje sustava i postrojenja, …). Održao je preko 100 raznih seminara-radionica u sklopu programa EDZ-ovog programa cjeloživotnog obrazovanja, te aktivno sudjelovao na mnogim okruglim stolovima, seminarima i simpozijima diljem RH.

Aktivni je član nekoliko domaćih, te manje-više pasivni član međunarodnih znanstvenih i stručnih organizacija i udruga: IEEE (Computer sciences, Member No.: 02461770), New York Academy of Sciences (Mem.ID:443771-7, od 1996.), međunarodne znanstvene udruge ResearchGate (od 2015. godine).

Radio je tri godine u Zagrebu u zastupstvu Tektronix-a za Hrvatsku (i BiH), poznate američke tvrtke za elektroničku ispitnu i mjernu opremu, te grafičku opremu (kolor pisače / fotokopirke). Završio je njihovu školu obuke tehničkih komercijalista u Beču i Londonu. Priznati je stručnjak u RH na polju ispitne i mjerne opreme i mjerenja, a iskustva je stjecao rješavanjem razno-raznih konkretnih problema u mnogim proizvodnim i drugim tvrtkama i ustanovama u RH.

Do svoje 30. godine aktivno se bavio (trenirao) sportovima: košarka, JUDO (1. KYU), plesao folklor, a sada se raznim sportovima bavi samo rekreativno.