Mr. sc. Ernst Mihalek, diplomirani inženjer elektrotehnike, rođen 28. ožujka 1943. u Zagrebu, gdje se školovao (gimnazija) i diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1967. god., te na istom fakultetu magistrirao 1981. godine. Radio najprije kao projektant električnih instalacija i postrojenja u  poduzeću “ZEP” (sadašnji naziv) u Zagrebu do 1971., zatim do 1994. u Institutu za elektroprivredu i energetiku Zagreb na području planiranja i tehnologije distribucijskih SN i NN mreža. Od 1994. do kraja radnog vijeka radio u Energetskom institutu Hrvoje Požar Zagreb. Član HKIE-a i CIGRÉ-a, više tehničkih odbora pri Hrvatskom zavodu za normizaciju te predsjednik HZN/TO E81 Zaštita od munje.

Autor je više knjiga i članaka o zaštiti od munje i drugih stručnih članaka na domaćim i stranim savjetovanjima, kao i autor više prijevoda knjiga iz područja elektrotehničke struke.