Rođen sam 25.03.1954. god u Trsteniku Nartskom. Osnovnu školu završio sam u Rugvici, a srednju elektrotehničku u Zagrebu 1973. gdje sam nastavio i studij elektrostrojarstva. Već tijekom studija zaposlio sam se u Elektrotehničkom institutu „Rade Končar“ radeći na razvoju i konstrukciji niskonaponskih sklopnih blokova. U nastavku poslovne karijere radio sam na programiranju razvoja SOUR-a „Rade Končar“, implementacijom informatičkih sustava u praćenje znanstveno-istraživačkih projekata. Stručno napredovanje nastavio sam na razvoju opreme i uređaja za rad u prostorima ugroženim od eksplozije te organizaciji i vođenju remontnih aktivnosti na niskonaponskim elektromotornim pogonima (NE Krško, kemijska industrija).

Samostalnu poslovnu karijeru  nastavio sam u vlastitom poduzeću gdje sam uz rad na protupožarnoj zaštiti stekao razne vještine iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, a istovremeno sam na Zagrebačkom sveučilištu stekao zvanje dipl. inž. prometnih znanosti.

Oženjen sam i otac dvoje odrasle djece.

Veliki broj godina uključen sam u rad lokalne zajednice, humanitarne organizacije ( Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo), te raznih strukovnih udruga.