MISIJA ELEKTROTEHNIČKOG DRUŠTVA ZAGREB

EDZ je osnovano i trajno se bavi aktivnostima u cilju promicanja i zaštite interesa inženjera, unapređenja inženjerske struke, promicanja etike inženjerskog poziva, promicanja obrazovanja te znanstvenog i stručnog usavršavanja inženjera i tehničara, a posebno poticanja cjeloživotnog obrazovanja, poticanja i postizanja optimalnog tehnološkog i gospodarskog razvitka, sigurnosti, zdravlja, očuvanja okoliša i unapređivanja kvalitete društva u kojem djeluje.

Svrha Društva je okupljanje stručnjaka elektrostruke svih profila, elektroinženjera, elektrotehničara, elektromontera, studenata elektrotehnike, učenika srednjih i viših elektrotehničkih škola te umirovljenika elektrotehničke struke, kao i stručnjaka drugih specijalnosti, koji su voljni raditi na uzdizanju stručne razine i promicanja novih saznanja, razvitka i unapređenja elektrotehnike.