Redovna cijena

Cijena za članove

broj školskih sati

Školski sati iz područja struke

Marijan Mustač, mag. ing. el.

Datum radionice: 12. rujna 2024.  Mjesto: Zagreb, Ulica Hrvatskog proljeća 34/II

TEMATIKA STRUČNE RADIONICE

Teoretsko i praktično upoznavanje sa mjernim instrumentom za mjerenja na fotonaposnkim elektranama.

Kratka teoretska podloga i izvođenje praktičnih vježbi mjerenja pri ispitivanju fotonaponskih elektrana na simulatoru koji na siguran i vjeran način omogućava vršenje mjerenja.

Kratki teoretski dio:

Opis i mogućnosti mjernog instrumenta

Kratki teoretski uvod i provođenje praktičnih vježbi mjerenja na simulatoru fotonaponske elektrane:

  • Neprekinutost sustava uzemljenja
  • Otpor izolacije fotonaponskog sustava
  • Mjerenje parametara okoline (temperatura i sunčevo zračenje)
  • Napon otvorenog kruga, struja kratkog spoja i I-U krivulja
  • Ispitivanje fotonaponskog panela
  • Testiranje invertera (mjerenje efikasnosti, ulazne DC strane, izlazne AC strane)

Upoznavanje polaznika s problematikom:

  • Redovni nadzor i provjera fotonaponskog sustava
  • Razni utjecaji na fotonaponski sustav i njihov utjecaj na I-U krivulju

NAMJENA STRUČNE RADIONICE

Svima koji se bave ili se planiraju baviti ispitivanjem fotonaponskih elektrana.

Praktičan rad s instrumentom za ispitivanje fotonaponskih elektrana na simulatoru koji vjerno simulira prilike na stvarnoj fotonaponskoj elektrani. Ukazivanje na detalje kojima se povećava brzina i efikasnost mjerenja te izbjegavaju najčešće greške pri ispitivanju fotonaponskih elektrana.

Kotizacija

Kotizacija po sudioniku iznosi 210,00 €  (za članove EDZ-a:  150,00 €).

Ako se želite prijaviti, molimo ispunite i pošaljite prijavnicu

[]
1 Step 1
Prijavnica za seminar/stručnu radionicu
Jeste li član EDZ-a?odaberite
Zaposlen u
Tvrtka je član EDZ-a?odaberite
Izjava o privatnosti: Suglasan sam da EDZ, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 ( Uredba), koristi moje osobne podatke samo u svrhu slanja informacija na moju adresu elektroničke pošte. Navedeni podaci moraju biti registrirani u bazi podataka EDZ-a, a prikupljeni osobni podaci ne smiju se dostavljati trećim osobama niti se komercijalno koristiti od trećih strana ni unutar niti izvan Republike Hrvatske.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Prijavu sudionika za stručni seminar obvezno poslati na adresu organizatora na jedan od ovih načina:

  • online prijavnicom
  • putem e-pošte na: nada@edz.hr

Opće informacije:
Nada Menzildžić
EDZ – tajništvo
Mob.: 091 60 56 779
e-pošta: nada@edz.hr

MJESTO ODRŽAVANJA

Zagreb, Ulica Hrvatskog proljeća 34