Rođen u Požegi i ubrzo se s roditeljima doselio (vratio) u Zagreb gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i Elektrotehnički fakultet, smjer elektroenergetika. Radio u tvrtkama: – Elka od 1978.-2005. (na poslovima kontrukcije i tehnologije te proizvodnji energetskih kabela, kao tehnolog-konstruktor, glavni tehnolog-konstruktor, rukovodioc razvoja energetskih kabela i glavni inženjer pogona Termoplastike, a radio  i…

Mr. sc. Mladen Žunec, MBA, diplomirani inženjer elektrotehnike, rođen je 7. svibnja 1959. u Zagrebu, gdje se školovao (XV gimnazija) i diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1983. godine. Imam dugogodišnje iskustvom u distribuciji električne energije, opskrbi električnom energijom, projektiranju, provedbi mjera energetske učinkovitosti, konzultantskim uslugama, ESCO projektima te ukupni staž od preko 35 godina…

Mr. sc. Ernst Mihalek, diplomirani inženjer elektrotehnike, rođen 28. ožujka 1943. u Zagrebu, gdje se školovao (gimnazija) i diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1967. god., te na istom fakultetu magistrirao 1981. godine. Radio najprije kao projektant električnih instalacija i postrojenja u  poduzeću “ZEP” (sadašnji naziv) u Zagrebu do 1971., zatim do 1994. u Institutu…

Rođen u Zagrebu gdje se školovao i završio Elektrotehnički fakultet. Radio u tvrtkama Končar, Hrvatski Telekom i Ericsson-Tesla, na poslovima upravljanja investicijskom izgradnjom, nadzorom nad izvođenjem radova na kapitalnim telekomunikacijskim objektima i upravljanjem energetikom, te na rukovodećim funkcijama u dijelu Tehnike Hrvatskog  Telekoma kao i na poslovima upravljanja sustavima kvalitete, zaštite okoliša i informacijske sigurnosti.…