Željko (Marijan) Novinc rođen je 15.08.1957. godine, na dan Velike Gospe Marije, u Bačkoj Topoli (Vojvodina). U Novi Sad je s obitelji (otac Ivan, majka Agneza i sestra Vesna) preselio 1961. godine, gdje se školovao sve do stjecanja akademskog zvanja: Diplomirani inženjer elektrotehnike na Fakultetu tehničkih znanosti (FTN, odsjek Elektrotehnički, smjer Elektronika (E), 15.09.1981. godine.…

Rođen u Požegi i ubrzo se s roditeljima doselio (vratio) u Zagreb gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i Elektrotehnički fakultet, smjer elektroenergetika. Radio u slijedećim tvrtkama: – Elka od 1978.-2005. (na poslovima kontrukcije i tehnologije te proizvodnji energetskih kabela, kao tehnolog-konstruktor, glavni tehnolog-konstruktor, rukovodioc razvoja energetskih kabela i glavni inženjer pogona Termoplastike, a radio …

Mr. sc. Mladen Žunec, MBA, diplomirani inženjer elektrotehnike, rođen je 7. svibnja 1959. u Zagrebu, gdje se školovao (XV gimnazija) i diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1983. godine. Imam dugogodišnje iskustvom u distribuciji električne energije, opskrbi električnom energijom, projektiranju, provedbi mjera energetske učinkovitosti, konzultantskim uslugama, ESCO projektima te ukupni staž od preko 35 godina…

Rođen u Šibeniku, Hrvatska 9. 6. 1941. Poslije gimnazije u Karlovcu i Zagrebu upisuje se na Elektrotehnički fakultet u Zagrebu 1960. gdje diplomira 1965. god. doktorirao (dr. ing.) na Technische Universitat Dresden u Dresdenu, DR Njemačka 1977. god. Nakon diplomiranja četiri godine radio u Tehničkom uredu Srednjih električnih strojeva kao projektant nisko- i visokonaponskih asinkronih…

Rođen 1. ožujka 1942. u Dubrovniku. Diplomirani elektroinženjer. Bio zaposlen u Institutu za elektroprivredu i Hrvatskoj elektroprivredi. Specijalizacije za rad pod naponom i planiranje distribucijskih mreža obavio u Francuskoj, a povijest tehnike i tehnologije u Grazu, Austrija. Objavio 49 projekata, 260 stručnih i znanstvenih radova, 25 referata na savjetovanjima, te bio glavni urednik stručnog časopisa…

Mr. sc. Ernst Mihalek, diplomirani inženjer elektrotehnike, rođen 28. ožujka 1943. u Zagrebu, gdje se školovao (gimnazija) i diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1967. god., te na istom fakultetu magistrirao 1981. godine. Radio najprije kao projektant električnih instalacija i postrojenja u  poduzeću “ZEP” (sadašnji naziv) u Zagrebu do 1971., zatim do 1994. u Institutu…