Sigurnosni rizici na internetu

Sigurnosni rizici na internetuKOJE SE INFORMACIJE SMATRA POVJERLJIVIM? Ako se radi o sigurnosti, zaštita povjerljivih podataka ima visoki prioritet. Povjerljivost znači da neovlaštene strane nikad ne mogu biti u mogućnosti dobiti uvid u privatne podatke. Povjerljivi podaci moraju biti dostupni samo onima koji su ovlašteni za pregled osjetljivih podataka. Povjerljivi podaci, između ostalog, za korisnike…