Stručni seminar: Pregled, ispitivanje i izvješćivanje o stanju sigurnosti električnih NN instalacija svih tipova prema normama iz niza HRN HD 60364 i HRN EN 61557

Datum: 17. studenog 2023.
dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 180,00 € / 1.356,21 kn, za članove EDZ-a 140,00 € / 1.054,83 kn
Broj sati: 7
Školski sati: 5 sati iz područja struke i 2 sata iz tehničke regulative
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu