Stručni seminar: Procjena rizika od udara munje prema 2. izdanju norme HRN EN 62305-2:2013 s pomoću računala – primjeri proračuna – PRUM

Datum: 07. travnja 2022.
mr. sc. Ernst Mihalek, dipl. ing. el.
prof. Zoran Dumančić, mag. ing. el.
Mjesto: HIS, Berislavićeva 6, Zagreb
Cijena: 1.400,00 kn, za članove 1000,00 kn
Broj školskih sati: 8
Školski sati: 6 iz područja struke i 2 iz tehničke regulative
Kliknite na ‘opširnije’, naslov ili sliku za više informacija i prijavnicu